Low Anterior Resection Syndrome (LARS)

Low Anterior Resection er en operation, der har til formål at fjerne kræft i endetarmen. Den del af endetarmen, der indeholder tumoren, fjernes, og den resterende del af endetarmen forbindes igen med tyktarmen. Den kirurgiske procedure bevarer lukkemusklen i op til 90 % af operationerne og patienten undgår derved permanent kolostomi.

Dette kan få patienten til at tro, at tarmfunktionen ikke vil blive påvirket, og oplysninger på internettet angiver:

"Din tarm vil bevæge sig på den sædvanlige måde"

Op til 80 % af patienterne vil dog opleve low anterior resection syndrome (LARS). LARS er en samling af symptomer, herunder inkontinens, hyppighed, trang eller følelse af ufuldstændig tømning. Nogle patienter kan opleve ét af symptomerne, mens andre oplever flere eller alle symptomer.

LARS har en markant indvirkning på livskvaliteten. De patofysiologiske mekanismer for LARS er sandsynligvis multifaktorielle: Dysfunktion i den indvendige lukkemuskel (IAS), forringet følelse i analkanalen, manglende rektoanal hæmmende refleks (RAIR), forstyrrelse af lokale reflekser mellem endetarmsåbningen og neorektum (neorectum er den kunstige endetarm, der udgøres af en del af tyktarmen efter resektion af endetarmen), og reduceret rektal reservoirkapacitet og funktionalitet.

Behandling af LARS

Ikke-invasive metoder, f.eks. biofeedback og serotonin receptor-antagonister, har vist sig at reducere symptomerne, men hvis dette ikke hjælper, har TAI vist sig at være en effektiv metode til at forbedre tarmfunktionen hos patienter med LARS og give bedre livskvalitet.

Der findes forskellige kirurgiske rekonstruktionsteknikker med henblik på at reducere LARS. Imidlertid styres den distale tyktarm og endetarm normalt af det autonome nervesystem. De parasympatiske, sympatiske og enteriske nervesystemer interagerer, og under en standardresektion for endetarmskræft overskæres de parasympatiske og sympatiske nervefibre. Dette overlader kontrollen over den resterende tarm og neorektum til det enteriske nervesystem og vil påvirke dets funktionalitet. Sakral nervestimulering (SNS) har i nogle undersøgelser vist sig at reducere fækale inkontinensepisoder og forbedre livskvaliteten for LARS-patienter.

Transanal irrigation til patienter med LARS

Der findes flere undersøgelser, som understøtter brugen af TAI med henblik på at afhjælpe symptomerne på LARS. Anbefalingen er at bruge en cone i stedet for et rektalkateter til LARS-patienter for ikke at belaste tyktarmens anastomose for meget. Det anbefales også at starte med en lille mængde irrigationsvæske og derefter fortsætte med en større mængde, hvis den er utilstrækkelig.

 

Nedenfor kan du downloade mere materiale om netop dette emne.

Emner: