Overløbsinkontinens – symptomer

Overløbsinkontinens er urinlækage, der forårsages af, at blæren ikke kan indeholde mere på grund af blæretømningsbesvær eller en underaktiv detrusormuskel. Disse symptomer beskrives ofte som nedre urinvejssymptomer (LUTS).

LUTS er et udtryk, der bruges til at beskrive en række symptomer relateret til de nedre urinveje (blære, prostata og urinrør). LUTS kan opdeles i obstruktive eller irritative symptomer.

Det bruges også ofte til at beskrive prostatisme (en lidelse, som skyldes obstruktion af blærehalsen på grund af en forstørret prostata) og er derfor mere almindeligt brugt til mænd, der har symptomer fra de nedre urinveje. LUTS kan også påvirke kvinder i form af kronisk forstoppelse, obstruktion fra prolaps af bækkenorganer eller forsnævring.

LUTS kan opdeles i to grupper af symptomer:

LAGRING (IRRITATIV)

I denne gruppe finder vi blæreproblemer, som viser sig ved øget frekvens, hyppig vandladningstrang, urgeinkontinens og nykturi. Nykturi betyder, at man vågner én til flere gange om natten for at lade vandet.  

TØMNING (OBSTRUKTIV)

Denne gruppe omfatter symptomer som tømningsbesvær, f.eks. svag urinstrøm, startvanskeligheder og behov for at presse/trykke. 

EFTER VANDLADNING (OBSTRUKTIV)

Ufuldstændig tømning/resturin og efterdryp er eksempler på symptomer efter vandladning.

UNDERAKTIV BLÆRE/BLÆRESVIGT:

En tilstand, hvor blæremusklen (detrusor) ikke er i stand til at trække sig effektivt sammen og derved tømme blæren helt. Dette kan resultere i resturin i blæren.

Symptomer: Svag urinstråle, startvanskeligheder, behov for at presse/trykke, følelse af manglende tømning, oppustet mave med/uden ubehag, natlige vandladninger, tilbagevendende UVI.

UNDERSØGELSER OG UDREDNING

Patienter med LUTS bør gennemgå en palpationsundersøgelse af maven, en digital undersøgelse af endetarmen for at undersøge prostata, og en undersøgelse af eventuel resturin efter vandladning, hvilket udføres ved hjælp af ultralyd med en blæresacanner. Eventuelt undersøges yderligere om uretrastriktur, fimosis eller hypospadi kan være årsagen.

Et vandladningsskema er meget nyttigt. Det indebærer, at patienter registrerer tidspunkt og volumen for hver vandladning samt volumen, type og tidspunkt for hvert væskeindtag. Dette bør udfyldes i mindst to og gerne tre døgn.

Urinalyse eller MSU skal overvejes, hvis der er mistanke om urinvejsinfektion (UVI).

Henvisning til undersøgelser:

Uroflowmetri, Urodynamisk undersøgelse

Emner: