Urinvejsinfektioner – En trussel mod sundheden

Urinvejsinfektioner er en trussel mod sundheden, som kan påvirke mange patienters livskvalitet negativt. Disse kan desuden give skader på nyrerne og give sepsis, der er livstruende.

Kateterisering er en af risikofaktorerne bag UVI. Sensitive patientgrupper har brug for antibiotika i et tidligt stadie for at undgå komplikationer. Samtidigt stiger antibiotikaresistensen og 1 ud af 4 infektioner er forårsaget af en antibiotikaresistent bakterie.

Du vil blive informeret om:

  • De forskellige stadier i UVI’ens udvikling
  • Nye overvejelser for undersøgelser af urinen – hvor opdagelsen af urinens microbiota har skabt stor interesse og udfordret det traditionelle syn på urinens sterilitet.
  • Nye tilgange og diskussioner om kontrol af UVI og forebyggelse – patienter med forstoppelse har en større risiko for at få en UVI og alternative metoder til behandling af UVI uden behov for antibiotika.
  • Om profylaktiske metoder fungerer til at forebygge UVI diskuteres i litteraturen.
  • At ren intermitterende kateterisering er den bedste behandling til at forebygge UVI i forhold til permanent kateter (KAD), der forbindes med en større risiko for dannelse af biofilm og mere potente bakterier

 

Emner: