Vurdering af tarmen

For at fastlægge den korrekte behandling er det vigtigt at foretage en detaljeret vurdering. Komponenterne skal omfatte en vurdering af personernes generelle helbred, tidligere abdominal og colorektal kirurgi, medicin samt funktionel evne til at nå toilettet, kognition og bevidsthed om tarmfornemmelser og nuværende kontrol over tarmfunktionen.

Afføringsdagbog og maddagbog

De væsentlige komponenter til vurdering af enhver person med tarmsymptomer bør omfatte en maddagbog og en afføringsdagbog.

Bristols afføringsskala:

Det er også vigtigt at fastlægge, hvordan personen oplever sin afføring. Bristol-skalaen er et egnet værktøj til dette formål:

AID0054545

Scorer for symptomer:

Der findes flere tilgængelige værktøjer til vurdering af tarmfunktionen. Symptomer på tarmdysfunktion kan måles med flere forskellige scorer, f.eks. NTD-score, Cleveland Clinic Constipation Score og Wexner-score for fækal inkontinens. Bristols afføringsskala kan bruges til at beskrive afføringens tekstur. Der findes også forskellige værktøjer til måling af følgevirkningerne af tarmsymptomer, herunder vurdering af livskvaliteten.

Fysisk undersøgelse:

Hos nogle personer er det nødvendigt at foretage en rektalundersøgelse. Dette bør kun udføres af en specialist.

Vurderingsresultater:

Når der er foretaget en omfattende vurdering af tarmen, kan der planlægges behandlinger, som identificerer eventuelle ændringer af kost- og væskeindtag eller interventioner, der har til formål at ændre afføringens konsistens, og adfærdsstrategier til at opnå regelmæssige toiletbesøg.

Der er en række 'røde flag', som kan fremhæves, hvis der foretages en omfattende tarmvurdering. Disse kan omfatte rapporter om blod eller slim i afføringen, tarmsmerter eller rektal smerte, spontan lækage uden fornemmelse ved fravær af neurogen sygdom, og hvis der detekteres røde flag under vurderingen, er det vigtigt at personen udredes så hurtigt som muligt og at dette dokumenteres.

 

Nedenfor kan du downloade mere materiale om netop dette emne.

Emner: