Blærens funktion

Blæren er et hult muskelorgan i bækkenet lige over og bag kønsbenet. Blæren har to hovedfunktioner, som er lagring og tømning af urin.

I et samspil med lukkemusklen holder blæren kontinent ved at forhale og styre vandladningen, så et menneske i gennemsnit lader vandet 4 til 8 gange i døgnet med en vandladning på cirka 200-400 ml.

Urin dannes i nyrerne og transporteres ved hjælp af urinlederne til blæren.

 

AID0054551

Blæren er et elastisk organ, som kan øge sin volumen så meget, at den kan rumme mellem 500 til 700 ml urin.

Vandladningen er processen, hvor urin tømmes ud af blæren.
Centralnervesystemet styrer blærefunktionen. Nervecentrene, der kontrollerer vandladningen, er placeret i rygmarven, hjernestammen og hjernebarken.

Vandladningskontrollen afhænger af indlært adfærd under modningen af nervesystemet.

Blærevæggen består af detrusormusklen, som er en glat muskel, og flere lag epitelslimhinde.

Under vandladningen trækker detrusormusklen sig sammen, og urinrørets lukkemuskler (ventiler) slapper af, så urinen kan strømme ud.

 

 

A = Blære
B = Urinledernes indmunding i blæren
C = Urinrør

Når blæren tømmes, ledes urinen gennem urinrøret. Hos kvinder er urinrøret meget kort, mens det hos mænd er længere og opdelt i tre dele (det prostatiske urinrør, det membranøse urinrør og det penile urinrør).

AID0054552

INNERVATION

Blæren styres af centralnervesystemet. De glatte muskler styres af de to forskellige dele af det autonome nervesystem. Parasympatiske input stimulerer sammentrækning af detrusormusklen. Sympatiske input stimulerer sammentrækning af urinrørets indre lukkemuskel. Somatiske efferente neuroner stimulerer sammentrækning af urinrørets ydre lukkemuskel, som er en skeletmuskel.

Blærens vægge strækker sig, når blæren udvider sig, mens den fyldes. Dette mærkes af blærens afferente neuroner, hvis sensoriske dendritter er placeret i blærevæggen. Blærens afferente signaler leder til rygmarven og til forskellige områder i hjernen, der er ansvarlige for at koordinere de efferente signaler til blæren og urinrøret.

AID0054548

Blærens to forskellige formål

Blæren har to formål, som er skitseret i tabellen ovenfor: Urinlagring eller vandladning. Mens blæren fyldes, er det parasympatiske nervesystem hæmmet. Det sympatiske og somatiske nervesystem er aktiveret, hvilket medfører, at urinrørets lukkemuskler trækker sig sammen. Afferente signaler fra blæren giver signaler om, at blæren er fyldt, og giver trang til at lade vandet. På et passende tidspunkt og sted for vandladning aktiveres det parasympatiske nervesystem, hvilket får detrusormusklen til at trække sig sammen. Samtidigt sker der en koordineret hæmning af det sympatiske og somatiske nervesystem, så urinrørets indre og ydre lukkemuskler slapper af.

 

Emner: