Hvad er Ren Intermitterende Kateterisering (RIK)?

Kateterisering er formentlig en af de ældste urologiske procedurer, eftersom den kan dateres flere tusind år tilbage. Brug af et kateter er nødvendigt, når der er urin tilbage i blæren, som ikke kan tømmes ved normal blæretømning.

RIK er en sikker og effektiv metode, der indebærer regelmæssig tømning af blæren ved hjælp af et engangskateter - enten udført af brugeren selv eller med hjælp fra en anden.

Gennem 1970'erne fastslog Dr. Jack Lapides vigtigheden og effekten af at tømme blæren regelmæssigt og bruge en ren teknik fremfor en steril. Han introducerede begrebet Ren Intermitterende Kateterisering (her omtalt som RIK), som nu betragtes som standarden, når man afhjælper urinretention.

“Ren intermitterende kateterisering (RIK) er et sikkert og effektivt alternativ til at tømme sin blære.” – J. Lapides

Hvorfor er det vigtigt at få tømt blæren helt tom?

  • Ufuldstændig blæretømning kan udgøre en alvorlig sundhedsfare og kan resultere i nedsat nyrefunktion og infektioner.
  • Urinretention kan også føre til gener som inkontinens og give symptomer som urgency og hyppige vandladninger.
  • Målet med behandlingen er at dræne urinen og bevare funktionen af blæren og nyrerne.

Ren Intermitterende Kateterisering har stor betydning for brugeren og giver forbedret selvtillid og selvværd, forbedret livskvalitet med mindre inkontinens/urgency, bedre søvn, muliggør fysiske aktiviteter samt giver færre smerter og mindre ubehag.

Tilstande, hvor RIK kan gøre en reel forskel, er alt fra rygmarvsskader til lidelser som multipel sklerose (MS) og forstørret prostata (BPH). Det kan også være nøglen til forskellige former for inkontinensproblemer

Indikationer for Ren intermitterende kateterisation (RIK) (EAUN summary guidelines 2013)

RIK bør kun udføres ved tilstedeværelse af en resterende mængde urin og symptomer eller komplikationer, der opstår som følge af den resterende mængde urin. Ufuldstændig blæretømning skyldes oftest en af tre urinvejsdysfunktioner:

  • Detrusor dysfunktion: En underaktiv eller atonisk detrusor, som ikke trækker sig sammen med tilstrækkelig varighed eller kraft til fuldstændig tømning af blæren.
  • Obstruktion af urinrøret: De mest almindelige årsager er forstørret prostata eller urinrørsforsnævring, som kan besværliggøre blæretømningen, og som kan ses efter instrumentering såsom radikal prostaktomi.
  • Efter operation: Kirurgi for at genoprette kontinens kan påvirke blæretømningen, og dette kan resultere i akut urinretention. Kirurgisk behandling af stress-urininkontinens kan give nogen grad af obstruktion ved blæretømning, mens procedurer til afhjælpning af akut urininkontinens sigter mod at reducere intravesikalt tryk og normalisere den funktionelle blærekapacitet. Begge dele kan forringe blærens evne til at tømme, hvilket eventuelt kan føre til resturin.

Størrelse og længde på intermitterende katetre 

Engangskatetrekatetre fås i forskellige længder til mænd og kvinder, henholdsvis omkring 40 cm. til mænd og mellem 7 cm. og 22 cm. til kvinder. Den ydre diameter måles i millimeter (Charrière-skalaen: Ch, CH), og de typiske størrelser for kvinder er mellem 10 og 14, mens mænd er 12 til 14. Større størrelser kan bruges til at behandle forsnævringer. De forskellige størrelser har hver deres farvekode på konnektorerne (se nedenfor).

AID0054549

Alternativer til intermitterende kateterisering

Alternativer til intermitterende kateterisering er suprapubiske og fastliggende katetre (KAD). Et fastliggende kateter er dog en invasiv procedure, hvor katetret enten placeres gennem bugvæggen (suprapubisk) eller gennem urinrøret, og som sikrer en kontinuerlig tømning. Kateter-relaterede urinsvejsinfektioner er den mest almindelige komplikation ved al kateterisering.

RIK er rapporteret til at reducere risikoen for infektion sammenlignet med fastliggende katetre - eksempelvis ses 20 procents reduktion efter kort postoperativ engangskaterisering.

Bakterier sætter sig over tid på kateteroverfladen af det fastliggende kateter  og danner en biofilm, hvilket betyder, at behandlingen af en urinvejsinfektion bliver vanskeligere, da antibiotika har svært ved trænge igennem denne biofilm. Lækage er ofte en konsekvens af irritation i blærens slimhinde forårsaget af kateteret, som kan forårsage kraftige blæresammentrækninger.

 

Nedenfor kan du downloade mere materiale om netop dette emne.

Emner: