The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Kvinder og LUTS

LUTS er en forkortelse for Lower Urinary Tract Symptoms (symptomer i de nedre urinveje) og omfatter symptomer som hyppighed, trang, ringe urinstrøm og efterdryp. Begrebet LUTS gælder for begge køn, men det anvendes oftere for mænd – paradoksalt nok eftersom der er en større forekomst hos kvinder.
women and luts fw

Forekomst af LUTS hos kvinder

  • Urininkontinens er 2,5 til 3 gange mere almindelig hos kvinder.
  • Risikoen for UVI er 3-4 gange større hos kvinder.
  • Overactive bladder is more common in women.

LUTS inddeles i to hovedkategorier: problemer omkring at holde for længe på urinen eller tømning.

Problemer med at holde for længe på urinen

You may find that you accidentally leak a little wee when you cough, sneeze or exercise. This is referred to as stress incontinence and is common after pregnancy and child birth.

Urine leakage is also common due to neurological diseases like MS, and/or because of an overactive bladder (OAB). The bladder contracts when it shouldn’t, causing leakage. This is referred to as urge incontinence.

Incontinence and storage problems are generally more common in women than in men.

Tømningsproblemer

Urinretention er det modsatte af inkontinens – man har problemer med at tømme blæren helt. Når der stadig er urin i blæren, øges risikoen for infektion. Hvis dette problem ikke afhjælpes, kan det skade nyrerne. Retention ses oftest hos ældre mænd og sjældent hos kvinder, medmindre man har en neurologisk sygdom, prolaps eller postoperative komplikationer. 

Retention kan enten skyldes en mekanisk barriere, såsom en forstørret prostata, eller svækkelse af blærevæggens muskler. Sidstnævnte betegnes ofte atonisk blære og betyder, at blæremusklerne er for svage til at trække sig sammen