The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Sådan påvirker Multipel Sklerose (MS) blæren

Multipel Sklerose (MS)

MS er en neurologisk lidelse/autoimmun sygdom, som rammer centralnervesystemet, hjernen og rygmarven. Det isolerende lag omkring nerverne (myelin) nedbrydes og efterlader arvæv, som kaldes sklerose (kaldes også plaque eller læsioner). Disse beskadigede områder bevirker, at nerveimpulserne bevæger sig langsommere.

Symptomerne er ret forskellige, alt efter hvor plaque'en eller læsionerne er. MS viser sig ofte ved tilbagevendende attakker eller anfald, hvor symptomerne bliver værre, eller der viser sig nye symptomer. Mellem anfaldene kan symptomerne bedres eller forblive uændrede. Et af de første tegn er ofte betændelse i synsnerven.

multiple sclerosis full width img

Sådan påvirker MS blæren

Med tiden oplever omkring 80 % af MS-patienterne blæreproblemer. En overaktiv blære er almindelig, når nerveskaderne medfører hyppig, ukontrolleret trang til at tømme blæren, selvom den ikke er fuld. 

Problemer med at tømme blæren helt er også meget almindelige. Musklerne i bækkenbunden og lukkemusklen omkring urinrøret trækker sig spontant sammen under tømningen. Det lukker urinrøret og bevirker, at blæren ikke tømmes helt. Resturinen giver derefter en følelse af, at du skal lade vandet igen, og du skal på toilettet oftere, end hvis blæren var blevet tømt helt. 

MS har ofte et meget svingende forløb, i nogle perioder har man flere problemer med vandladningen, og i andre perioder færre. Det er stadig meget vigtigt at behandle blæretømningsproblemer konsekvent. Resturinen kan give urinvejsinfektioner, som kan give nye anfald eller få et anfald, som var aftaget, til at komme igen.

Forekomst

MS er en kronisk, normalt progredierende sygdom. Den optræder særligt hyppigt hos hvide kaukasiere, og Norden er et område med særlig høj incidens. Cirka 200 nye tilfælde opdages årligt i Danmark, Norge og Finland mod 350 nye tilfælde i Sverige og en halv snes på Island.

Unge mennesker rammes mest

70% af dem der rammes er unge voksne. Typisk debutalder er 20 – 40 år.

Debutsymptomerne kan komme akut eller snigende. Hos 60–90% starter det med en attakvist forløbende sygdom, såkaldt relapsing-remitting MS (RRMS). Det kan derefter vare måneder eller år før næste relaps (attak), som så i løbet af dage eller måneder forsvinder helt (remission) eller efterlader varige symptomer i varierende grad. Dette sygdomsbillede er mest almindeligt hos kvinder (60%).

Den gennemsnitlige debutalder er 30 år. Mellem episoder af attak og remission er sygdommen stabil. Attakfrekvensen er højere i de første år.

De kliniske symptomer forårsages af den akutte inflammation med fokalt ødem og det efterfølgende fibrogliotiske vævsplaque, som ofte rammer cerebrum, medulla spinalis, n. opticus, medulla oblongata og cerebellum. Efter flere års sygdom kommer patienten sig dårligere og dårlige over attakkerne, og sygdommen går over i en sekundær progressiv form (SPMS).

Hos ca. 10–20% ytrer sygdommen sig allerede fra starten som en stadig forværring, eventuelt med attakker og remission derudover. Dette kaldes primær progredierende form (PPMS).

Uklar årsag til MS

Årsagen til MS er ikke klarlagt. Meget taler for, at det er et autoimmunt induceret inflammatorisk attak på myelinet. Desuden kan der opstå en axonal skade. Disse læsioner fører til nedsat eller ophørt nerveimpulstransmissionsevne. Forandringerne er mest udtalte i den hvide substans, men også den grå påvirkes. Over tid kan processen føre til atrofi af såvel cerebrum som medulla spinalis.

Blæreforstyrrelser almindelige

Den tilgængelige litteratur antyder, at ca. 10% af MS-patienterne debuterer med blæreproblemer. I en gruppe norske patienter havde hele 25% blæreproblemer som første sygdomssymptom. Ved etableret MS-sygdom er de mest almindelige blæreproblemer:
  • detrusoroveraktivitet – hyppige vandladninger, urgency, eventuelt urge inkontinens. Med eller uden residualurin
  • detrusor-sphincter-dyssynergi med afbrudt miktion og residualurin
  • urinvejsinfektion

Blære- og tarmdysfunktioner optræder ofte samtidigt

Det er først for nyligt, at sundhedspersonale er begyndt at bemærke sammenhængen mellem blære- og tarmdysfunktioner.

Påvirkningen er stor for mennesker med neurogene sygdomme som Multipel Sklerose (MS), rygmarvsskade eller Parkinsons sygdom. I mange tilfælde sameksisterer blære- og tarmsymptomer, side om side og interagerer. Så tiden er inde til en mere holistisk tilgang, til gavn for patienterne.

Patient og sundhedspersonale – stiller du de rigtige spørgsmål?

Men der er nogle udfordringer – for både patienten og sundhedspersonalet, før vi når til en komplet, holistisk tilgang til blære- og tarmdysfunktioner, der kan resultere i bedre pleje og højere livskvalitet.

Links

Relaterede links

scleroseforeningen.dk
Scleroseforeningen arbejder for mennesker med sclerose og et par lignende underdiagnoser.

mswebpals.org
Mød andre, der lider af MS – få inspiration, tal med hinanden, og få støtte på Jooly's Joint.

mscrossroads.org
En stor samling MS-relaterede links fra hele internettet.

msif.org
Multiple Sclerosis International Federation er et globalt netværk af MS-organisationer.

mssociety.org.uk
MS Society finansierer forskning og kampagner og giver information og støtte til patienterne. Der er også et særligt område til sundhedspersonale.