The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Parkinsons sygdom og blæren

Parkinsons sygdom er en progressiv neurologisk tilstand. Hos mennesker med Parkinsons sygdom er nogle af de hjerneceller, der producerer kemisk dopamin, døde. Disse celler er vigtige for at kunne kontrollere bevægelser og humøret. Sygdommen tager til over tid, men udviklingen af sygdommen påvirker mennesker forskelligt – ligeså vel som symptomerne. Parkinsons sygdom bliver ofte diagnosticeret i 40- eller 50-års alderen, men kan også diagnosticeres meget tidligere. Man mener, at sygdommen skyldes en kombination af miljømæssige og genetiske faktorer. Sygdommen kan oftest styres med medicin. Eftersom Parkinsons sygdom er en sygdom i nervesystemet, vil nogle – ikke alle – opleve problemer med blæren på et eller andet tidspunkt i sygdomsforløbet.

parkinsons full width img

Hvordan Parkinsons sygdom påvirker blæren

Mennesker med Parkinsons sygdom kan støde på de samme blæreproblemer som alle andre. Dog er der to tilstande, man ofte ser: Inkontinens ved pludselig vandladningstrang (urge) og natlig vandladning (nykturi). Disse tilstande (eller ethvert andet blæreproblem et menneske med Parkinsons sygdom måtte opleve) kan være resultatet af signalproblemer mellem hjernen og blæren. Ikke alle med Parkinsons sygdom oplever blæreproblemer. For dem der gør, kan symptomerne forværres i takt med at sygdommen udvikler sig.

Inkontinens ved pludselig vandladningstrang (urge) kendes også som overaktiv blære. Mennesker med en overaktiv blære oplever ufrivillige sammentrækninger, der er svære at kontrollere. De kan føle trang til at skulle lade vandet her og nu, uden varsel, selvom blæren ikke er fyldt. Overaktiv blære kan være meget generende, og nogle oplever lækage.

Den overaktive blære kan give anledning til hyppige, natlige vandladninger. Dette vækker personen op eller resulterer i, at man kommer til at lade vandet i sengen. Forstyrret søvn grundet nykturi er det mest almindelige non-motoriske symptom hos mennesker med Parkinsons sygdom. 

Blære- og tarmdysfunktioner optræder ofte samtidigt

Det er først for nyligt, at sundhedspersonale er begyndt at bemærke sammenhængen mellem blære- og tarmdysfunktioner.

Påvirkningen er stor for mennesker med neurogene sygdomme som Multipel Sklerose (MS), rygmarvsskade eller Parkinsons sygdom. I mange tilfælde sameksisterer blære- og tarmsymptomer, side om side og interagerer. Så tiden er inde til en mere holistisk tilgang, til gavn for patienterne.

Patient og sundhedspersonale – stiller du de rigtige spørgsmål?

Men der er nogle udfordringer – for både patienten og sundhedspersonalet, før vi når til en komplet, holistisk tilgang til blære- og tarmdysfunktioner, der kan resultere i bedre pleje og højere livskvalitet.