The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
parkinsons full width img

Blære- og tarmdysfunktioner optræder ofte samtidigt

Det er først for nyligt, at sundhedspersonale er begyndt at bemærke sammenhængen mellem blære- og tarmdysfunktioner.

Påvirkninger er stor for mennesker med neurogene sygdomme som Multipel Sklerose (MS), rygmarvsskade eller Parkinsons sygdom. I mange tilfælde sameksisterer blære- og tarmsymptomer, side om side og interagerer. Så tiden er inde til en mere holistisk tilgang, til gavn for patienterne.

Patient og sundhedspersonale – stiller du de rigtige spørgsmål?

Men der er nogle udfordringer – for både patienten og sundhedspersonalet, før vi når til en komplet, holistisk tilgang til blære- og tarmdysfunktioner, der kan resultere i bedre pleje og højere livskvalitet.