The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Hvem kan anvende RIK?

Ren Intermitterende Kateterisering (RIK) kan anvendes af en lang række patienter med vandladningsforstyrrelser.

Indikationerne kan groft set deles ind i midlertidige og permanente anvendelsesområder. Der er flydende overgange mellem disse to anvendelsesområder. Dette er blandt andet vist af Wang og medarbejdere (ref. 1) som fandt, at hos patienter, med i udgangspunktet permanente vandladningsforstyrrelser, opnåede 18 % normalisering af vandladningen, efter en periode på mindre end et år ved at anvende RIK og LoFric.

Midlertidige anvendelsesområder

Infravesical obstruktion

Permanente anvendelsesområder

  • Neurogene blæredysfuntioner
  • Non- neurogene blæredysfunktioner
  • Urethrale komplikationer
Overordnet drejer det sig om to problemområder: Retention og inkontinens. 

I udgangspunktet kan dette fremstå som modsætninger, men ofte ser man en kombination af disse to tilstande. Det mest klassiske eksempel på dette er overflow inkontinens hos visse prostata patienter, men dette ses også ved en række andre tilstande, ikke mindst hos patienter med neurogene blæredysfunktioner.

Urininkontinens kan være symptom på retention. Ved at behandle retentionen undgår man inkontinens. I visse tilfælde må man kombinere farmaka med RIK for at opnå et tilfredsstillende resultat.

1. Wang L, Bakke A, Klevmark B, Normalisering av blæretømming hos pasienter på ren intermitterende kateterisering, Nordisk medicin 1994;2:56-57.
Link til studiet på PubMed