The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Navina Classic - Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Kateter FAQ's

Brug

Q: Hvor ofte skal jeg udføre TAI?

A: I begyndelsen er det almindeligt at skylle én gang om dagen i de første 10-14 dage. Senere kan hyppigheden sættes ned til én gang hver anden eller tredje dag. Hyppigheden skal besluttes i samråd med sundhedspersonalet.

Q: Kan jeg holde op med at bruge afføringsregulerende medicin, når jeg begynder at bruge Navina? 

A: TAI er som regel led i et tarmbehandlingsprogram. Det er muligt, at du på et tidspunkt kan nedsætte mængden af afføringsmiddel, men du kan være nødt til fortsat at anvende en vis mængde for at sikre, at din afføring har den rigtige konsistens, så den nemt kan tømmes ud. Det er bedst at fortsætte med din aktuelle behandling med afføringsmiddel, indtil du får regelmæssige resultater med TAI. Rådfør dig med sundhedspersonalet, inden du ændrer din personlige behandling.

Q: Hvor længe tager proceduren?

A: Det er meget individuelt, men målet er, at toiletrutinen skal tage mindre end en time. Nogle når resultatet hurtigt, og tømningen af tarmen er fuldstændig. For andre er det mere tidskrævende, og tarmen tømmes sporadisk.

Medicinske spørgsmål

Q: Er risikoen for perforering af tarmen højere, jo længere jeg irrigerer?

A: Nej, det er påvist, at risikoen for perforering af tarmen ikke øges, jo længere du bruger TAI.

Q: Hvad, hvis der forekommer blødning? 

A: En smule blødning eller blodpletter på katetret kan forekomme, og du behøver ikke at blive bekymret. Mere alvorlig eller vedvarende rektal blødning med eller uden smerter tyder på en mulig perforering af tarmen. Dette skal håndteres som en akut tilstand, som kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Q: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har smerter?

A: Hvis der forekommer kramper, ubehag eller smerter under tilførslen af vandet, skal du holde pause nogle minutter og fortsætte i et langsommere tempo, når ubehaget har fortaget sig. Sørg for, at vandet er varmt nok, dvs. kropstemperatur. Hvis smerterne er alvorlige eller vedvarende, skal du straks stoppe irrigationen. Det kan skyldes perforering af tarmen, der skal håndteres som en akut tilstand.

Q: Hvad, hvis jeg sveder, får hjertebanken eller bliver svimmel under irrigation?

A: Hvis du har en rygmarvsskade, kan dette være tegn på autonom dysrefleksi. Tilfør vandet langsomt, og begræns tiden på toilettet, afhængigt af tolerance. Hvis symptomerne er generende, skal du sørge for ikke at være alene under irrigation, indtil symptomerne ved hver TAI aftager eller er minimale. Hvis du har risiko for autonom dysrefleksi, skal du have nem adgang til medicin. Hvis der forekommer autonom dysrefleksi, skal du straks stoppe irrigationen. Det er nødvendigt med yderligere vurdering og muligvis andre behandlinger, inden du fortsætter med TAI.

 

Vandtilførsel

VOKSNE:

Q: Hvor meget vand skal jeg tilføre?

A: Sundhedspersonalet vejleder dig i, hvor meget vand du skal bruge. Til voksne er det almindeligt at begynde med omkring 500 ml. Der kan eventuelt tilføres maksimalt 200 ml ekstra for at aktivere katetrets hydrofile overflade og fjerne luft fra systemet.

BØRN:

Q: Hvor meget vand skal jeg tilføre?

A: Sundhedspersonalet vejleder dig i, hvor meget vand du skal bruge. Til børn er det almindeligt at beregne 20 ml/kg legemsvægt. Der kan eventuelt tilføres maksimalt 200 ml ekstra for at aktivere katetrets hydrofile overflade og fjerne luft fra systemet.

Q: Kan jeg tilsætte vandet salt?

A: Navina Classic systemet kan bruges med en saltopløsning, men produktet skal skylles grundigt med rent vand straks efter brug.

Q: Er vandtemperaturen vigtig?

A: Brug altid lunkent vand (36-38 °C). Vand, der er for koldt, kan føles ubehageligt, og du kan få kramper. Vand, der er for varmt, kan irritere den sarte slimhinde i endetarmen og tyktarmen.

Q: Kan jeg bruge gel på katetret? 

A: Nej, katetret er hydrofilt og bliver glat, når det nedsænkes i vand. Der er ikke ingen grund til at bruge gel.

Q: Hvilken vandkvalitet bør jeg bruge?

A: Brug kun rent vand fra hanen eller vand fra flaske.

Q: Hvor hurtigt skal jeg pumpe for at tilføre vandet?

A: Sundhedspersonalet vejleder dig i, hvor høj vandgennemløbshastighed der skal bruges. Vandet skal tilføres tilstrækkeligt hurtigt til at stimulere tarmvæggen, men ikke for hurtigt, da det kan give mavekramper, smerter eller stærke reflekssammentrækninger. Ved pumpning hvert 5. til 10. sekund er gennemløbshastigheden ca. 300-500 ml/minut.

Q: Hvilken ballonstørrelse anbefales?

A: Sundhedspersonalet rådgiver dig om den passende ballonstørrelse. Den skal være lige præcis stor nok til at holde katetret på plads og lukke af for endetarmsåbningen for at minimere udsivning under irrigation. Der må maksimalt pumpes 5 gange ved Regular katetret og maksimalt 2 gange ved Small katetret.

Q: Kan størrelsen på ballonen justeres?

A: Luften kan lukkes ud af ballonen ved at trykke på knappen .

Q: Hvad, hvis der ikke løber vand igennem, når jeg bruger den mørkeblå pumpe?

A: Kontrollér, at vandbeholderen er fyldt med vand, og at låget er helt lukket. Kontrollér, at slangerne slutter tæt, og at de ikke er blokerede eller har knæk.

Q: Hvad, hvis vandgennemløbet er for langsomt? 

A: Kontrollér, at vandgennemløbskontakten er åbnet på Navina Classic kontrolenheden. Kontrollér, at:

  • Låget på vandbeholderen er helt lukket.
  • Slangerne er forbundet de rigtige steder.
  • Slangerne slutter tæt, så der ikke siver luft ud. Kontrollér, at slangerne ikke er blokerede eller har knæk.
  • Du ikke er forstoppet, og at din endetarm er tom.

Forsøg at anbringe vandbeholderen højere oppe. Trykket i systemet kan have nået maksimum, og sikkerhedsventilen kan være blevet åbnet. Luk luften ud af katetret, og forsøg at tømme tarmen. Hvis du ikke føler dig fuldstændig tømt, skal du kontrollere, at du ikke er forstoppet, og at endetarmen er tom, og derefter gentage irrigationsproceduren.

Q: Hvad, hvis der flyder rester fra katetret tilbage i slangen? 

A: Hvis du oplever, at rester fra katetret flyder tilbage i slangen, rengøres slangen ved at pumpe vand igennem den. Nye slanger kan også bestilles separat, hvis det er nødvendigt.

Q: Hvad, hvis der er udsivning af vand omkring katetret? 

A: Sørg for, at katetret sidder rigtigt. Kontrollér vandtemperaturen. Pust ballonen helt op til den personlige maksimale indstilling. Tilfør vandet langsommere.

Q: Hvad, hvis katetret stødes ud, inden jeg har lukket luften ud af ballonen? 

A: Minimér oppustningen for at undgå at udløse reflekser. Tilfør vandet langsommere. Kontakt sundhedspersonalet, som vil vurdere og behandle en eventuel fækal sammenpresning, der kan være årsag til udstødningen fra endetarmen.

Q: Kan vandtilførslen stoppes?

A: Vandtilførslen kan stoppes med det samme ved at lukke for vandgennemløbsknappen med den blå kontakt.

 

Ballon

Q: Navina kateter Regular: Hvorfor må der maksimalt pumpes 5 gange ved oppustning af ballonen?

A: Den maksimale størrelse af den oppustede ballon er valgt i samråd med sundhedseksperter for at tage højde for de anatomiske behov og for at hindre for kraftig oppustning af ballonen og risikoen for, at ballonen går i stykker.

Q: Navina kateter small: Hvorfor må der maksimalt pumpes 2 gange ved oppustning af ballonen?

A:Den maksimale størrelse af den oppustede ballon er valgt i samråd med sundhedseksperter for at tage højde for de anatomiske behov, børns sikkerhed og for at hindre for kraftig oppustning af ballonen og risikoen for, at ballonen går i stykker.

Q: Kan ballonen gå i stykker, og hvis det er tilfældet, er det så farligt?

A: Ja, der er en risiko for, at ballonen går i stykker, og det er derfor, at der er fastsat et maksimalt antal gange for pumpning for hver kateterstørrelse. Hvis ballonen brister, selvom du har fulgt sundhedspersonalets anbefalingerne, kan det bestemt være ubehageligt, men det er normalt ikke farligt. Der er dog rapporteret om nogle få tilfælde, hvor patienter har fået perforeret tarmen som følge af en bristet ballon. Det bør bemærkes, at risikoen for perforering af tarmen er 1 ud af 500.000 irrigationer eller 0,0002 %.¹

1. Christensen P, Krogh K, Perrouin-Verbe B, et al. Global audit on bowel perforations related to transanal irrigation. Tech Coloproctol. Feb 2016;20(2):109-115.
 

Tømning

Q: Hvad, hvis tarmen ikke tømmes?

A: Prøv at læne dig forover, hoste eller massere maven. Hvis der stadig ikke kommer vand og tarmindhold ud, kan du være alvorligt forstoppet, og en manuel udrensning af endetarmen kan være nødvendig. Du kan også være dehydreret, så husk at drikke meget vand, og gentag TAI-proceduren dagen efter. Hvis du i et stykke tid har haft held med at bruge TAI, kan det være, at tyktarmen er tom, og at dette er det første tegn på, at TAI-hyppigheden kan sættes ned.

Afmontering

Q: Kan jeg genbruge katetrene?

A: Nej, rektalkateteret er kun til engangsbrug. Bortskaf det efter brug sammen med det almindelige husholdningsaffald. Hvis det genbruges, kan Wellspect HealthCare ikke garantere for produktets funktionalitet eller sikkerhed. Genbrug kan medføre infektion.

Q: Hvordan skal jeg opbevare Navina systemet?

A: Når alle komponenterne er blevet rengjort og tørret, kan du lægge Navina systemet i Navina tasken. Det må ikke opbevares i direkte sollys. Sørg også for, at slangerne ikke har knæk, og at der ikke er skarpe genstande i nærheden af systemet. Opbevares utilgængeligt for børn.

Cone FAQ's

Brug

Q: Hvor ofte skal jeg udføre TAI?

A: I begyndelsen er det almindeligt at irrigere én gang om dagen i de første 10-14 dage. Senere kan hyppigheden sættes ned til én gang hver anden eller tredje dag. Hyppigheden skal besluttes i samråd med sundhedspersonalet.

Q: Kan jeg holde op med at bruge afføringsregulerende medicin, når jeg begynder at bruge Navina?

A: TAI er som regel led i et tarmbehandlingsprogram. Det er muligt, at du på et tidspunkt kan nedsætte mængden af den afføringsregulerende medicin, du anvender, men du kan være nødt til fortsat at anvende en vis mængde for at sikre, at din afføring har den rigtige konsistens, så den nemt kan tømmes ud. Det er bedst at fortsætte med din aktuelle medicinering, indtil du får regelmæssige resultater med TAI. Rådfør dig med sundhedspersonalet, inden du ændrer behandlingen.

Q: Hvor længe tager proceduren?

A: Det er meget individuelt, men målet er, at toiletrutinen skal tage mindre end en time. For nogle mennesker er resultatet hurtigt og fuldstændigt. For andre er det mere tidskrævende, og tarmen tømmes sporadisk.

Q: Hvorfor er det vigtigt at fylde vandbeholderen til det øverste mærke?

A: Fyld altid vandbeholderen til det øverste mærke. Selvom du ikke bruger alt vandet til irrigation, skaber en fuld beholder et effektivt tryk i Navina Classic systemet, og du kan se mængden af vand, der er brugt til behandlingen.

Q: Kan jeg tilsætte vandet salt?

A: Navina Classic systemet kan bruges med en saltopløsning, men produktet skal skylles grundigt med rent vand straks efter brug.

Q: Er vandtemperaturen vigtig?

A: Du bør altid bruge lunkent vand (36-38 °C). Vand, der er for koldt, kan føles ubehageligt, og du kan få kramper. Vand, der er for varmt, kan irritere den sarte slimhinde i endetarmen og tyktarmen.

Q: Kan jeg bruge gel på kateteret?

A: Nej, kateteret er hydrofilt og bliver glat, når det nedsænkes i vand. Der er ikke ingen grund til at bruge gel.

Q: Er risikoen for perforering af tarmen højere, jo længere jeg bruger kateter?

A: Nej, det er påvist, at risikoen for perforering af tarmen ikke øges, jo længere du bruger TAI.

Medicinske spørgsmål

Q: Er risikoen for perforering af tarmen højere, jo længere jeg irrigerer?

A: Nej, det er påvist, at risikoen for perforering af tarmen ikke øges, jo længere du bruger TAI.

Q: Hvad, hvis der forekommer blødning?

A: En smule blødning eller blodpletter på keglen kan forekomme, og du behøver ikke at blive bekymret. Mere alvorlig eller vedvarende rektal blødning med eller uden smerter tyder på en mulig perforering af tarmen. Dette skal håndteres som en akut tilstand, som kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Q: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har smerter?

A: Hvis der forekommer kramper, ubehag eller smerter under tilførslen af vandet, skal du holde pause nogle minutter og fortsætte i et langsommere tempo, når ubehaget har fortaget sig. Sørg for, at vandet er varmt nok, dvs. kropstemperatur. Hvis smerterne er alvorlige eller vedvarende, skal du straks stoppe irrigationen. Det kan skyldes perforering af tarmen, der skal håndteres som en akut tilstand.

Q: Hvad, hvis jeg sveder, får hjertebanken eller bliver svimmel under irrigation?

A: Hvis du har en rygmarvsskade, kan dette være tegn på autonom dysrefleksi. Tilfør vandet langsomt, og begræns tiden på toilettet, afhængigt af tolerance. Hvis symptomerne er generende, skal du sørge for ikke at være alene under irrigation, indtil symptomerne ved hver TAI aftager eller er minimale. Hvis du har risiko for autonom dysrefleksi, skal du have nem adgang til medicin. Hvis der forekommer autonom dysrefleksi, skal du straks stoppe irrigationen. Det er nødvendigt med yderligere vurdering og muligvis andre behandlinger, inden du fortsætter med TAI.

 

Vandtilførsel

VOKSNE:

Q: Hvor meget vand skal jeg tilføre?

A: Sundhedspersonalet vejleder dig i, hvor meget vand du skal bruge. Til voksne er det almindeligt at begynde med omkring 500 ml. Der kan eventuelt tilføres maksimalt 200 ml ekstra for at aktivere keglens hydrofile overflade og fjerne luft fra systemet.

BØRN:

Q: Hvor meget vand skal jeg tilføre?

A: Sundhedspersonalet vejleder dig i, hvor meget vand du skal bruge. Til børn er det almindeligt at beregne 20 ml/kg legemsvægt. Der kan eventuelt tilføres maksimalt 200 ml ekstra for at aktivere keglens hydrofile overflade og fjerne luft fra systemet.

Q: Kan jeg tilsætte vandet salt?

A: Navina Classic systemet kan bruges med en saltopløsning, men produktet skal skylles grundigt med rent vand straks efter brug.

Q: Er vandtemperaturen vigtig?

A: Brug altid lunkent vand (36-38 °C). Vand, der er for koldt, kan føles ubehageligt, og du kan få kramper. Vand, der er for varmt, kan irritere den sarte slimhinde i endetarmen og tyktarmen.

Q: Kan jeg bruge gel på keglen?

A: Nej, keglen er hydrofil og bliver glat, når den nedsænkes i vand. Der er ikke ingen grund til at bruge gel.

Q: Hvilken vandkvalitet bør jeg bruge?

A: Brug kun rent vand fra hanen eller vand fra flaske.

Q: Hvor hurtigt skal jeg pumpe for at tilføre vandet?

A: Sundhedspersonalet vejleder dig i, hvor høj vandgennemløbshastighed du skal bruge. Vandet skal tilføres tilstrækkeligt hurtigt til at stimulere tarmvæggen, men ikke for hurtigt, da det kan give mavekramper, smerter eller stærke reflekssammentrækninger. Ved pumpning hvert 5. til 10. sekund er gennemløbshastigheden ca. 300-500 ml/minut.

Q: Hvad, hvis der ikke løber vand igennem, når jeg bruger den mørkeblå pumpe?

A: Kontrollér, at vandbeholderen er fyldt med vand, og at låget er helt lukket. Kontrollér, at slangerne slutter tæt, og at de ikke er blokerede eller har knæk.

Q: Hvad, hvis vandgennemløbet er for langsomt?

A: Kontrollér, at vandgennemløbskontakten er åbnet på Navina Classic kontrolenheden. Kontrollér, at:

  • Låget på vandbeholderen er helt lukket.
  • Slangerne er forbundet de rigtige steder.
  • Slangerne slutter tæt, så der ikke siver luft ud. Kontrollér, at slangerne ikke er blokerede eller har knæk.
  • Du ikke er forstoppet, og at din endetarm er tom.

Forsøg at anbringe vandbeholderen højere oppe. Trykket i systemet kan have nået maksimum, og sikkerhedsventilen kan være blevet åbnet. Tag keglen ud, og forsøg at tømme tarmen. Hvis du ikke føler dig fuldstændig tømt, skal du kontrollere, at du ikke er forstoppet, og at endetarmen er tom, og derefter gentage irrigationsproceduren.

Q: Hvad, hvis der flyder rester fra keglen tilbage i slangen?

A: Hvis du oplever, at rester fra keglen flyder tilbage i slangen, rengøres slangen ved at pumpe vand igennem den. Nye slanger kan også bestilles separat, hvis det er nødvendigt.

Q: Hvad, hvis der er udsivning af vand omkring keglen?

A: Der må forventes en vis udsivning ved brug af en kegle, da det kan være svært at opnå fuld forsegling. Det kan hjælpe at justere placeringen lidt. Tilfør vandet langsommere. Hvis udsivningen er omfattende, skal du kontakte sundhedspersonalet og bede om hjælp.

Q: Kan vandtilførslen stoppes?

A: Vandtilførslen kan stoppes med det samme ved at lukke for vandgennemløbsknappen med den blå kontakt.

 

Tømning

Q: Hvad, hvis tarmen ikke tømmes?

A: Prøv at læne dig forover, hoste eller massere maven. Hvis der stadig ikke kommer vand og tarmindhold ud, kan du være alvorligt forstoppet, og en manuel udrensning af endetarmen kan være nødvendig. Du kan også være dehydreret, så husk at drikke meget vand, og gentag TAI-proceduren dagen efter. Hvis du i et stykke tid har haft held med at bruge TAI, kan det være, at tyktarmen er tom, og at dette er det første tegn på, at TAI-hyppigheden kan sættes ned.

Afmontering

Q: Kan keglerne genbruges?

A: Nej, keglen er kun til engangsbrug. Bortskaf det efter brug sammen med det almindelige husholdningsaffald. Hvis det genbruges, kan Wellspect HealthCare ikke garantere for produktets funktionalitet eller sikkerhed. Genbrug kan medføre infektion.

Q: Hvordan skal Navina System opbevares?

A: Når alle komponenterne er blevet rengjort og tørret, lægges Navina System i Navina tasken. Det må ikke opbevares i direkte sollys. Sørg også for, at slangerne ikke har knæk, og at der ikke er skarpe genstande i nærheden af systemet. Opbevares utilgængeligt for børn.

Q: Kan jeg tørre Navina Classic kontrolenheden af med en klud med sprit?

A: Nej, brug kun mild sæbe og vand.