Instillation

Hvorfor kan jeg ikke komme i gang med min Navina Smart?

Af og til kan små mængder vand blive fanget inde i Navina Smart-kontrolenheden. For at forhindre, at dette sker, skal du sørge for altid at følge rækkefølgen af demonteringsinstruktionerne i IFU'en (frakobl slanger, før du trykker på tænd/sluk-knappen på enheden).

Hvis enheden allerede sidder fast i startfasen, kan du prøve at placere vandbeholderen højere end kateteret og klemme vandbeholderen forsigtigt under det første trin i processen. Dette øger vandstrømmen og kan løsne det fangede vand.

Hvor meget vand skal jeg indføre?

VOKSNE:

Sundhedspersonalet vil rådgive dig om, hvor meget vand der skal bruges. For voksne er det almindeligt at starte omkring 500 ml.

BØRN:

Sundhedspersonalet vil rådgive dig om, hvor meget vand der skal bruges. For børn er det almindeligt at beregne 20 ml/kg legemsvægt. Der må højst tilsættes 200 ml til aktivering af kateterets hydrofile overflade og til at føre luft ud af systemet.

Kan jeg tilføje salt til vandet?

Navina Smart og Navina Classic kan bruges med en saltopløsning, men produktet skal skylles grundigt med rent vand direkte efter brug.

Er vandtemperaturen vigtig?

Brug altid lunkent vand (36-38 °C). Vand, der er for koldt, kan være ubehageligt, og du kan opleve kramper. Vand, der er for varmt, kan irritere den sarte foring af endetarmen og tyktarmen.

Kan jeg bruge smøremiddel på kateteret eller keglen?

Nej, kateteret er hydrofilt og bliver glat, når det kommer i kontakt i vand. Det er ikke nødvendigt at tilføje smørremiddel.

Hvilket vand skal jeg bruge?

Brug kun rent drikkevand fra hanen eller vand købt på flaske.

Hvor hurtigt skal jeg indføre vandet?

Sundhedspersonalet vil rådgive dig om, hvilken vandhastighed du skal bruge. Vandet skal indføres med en hastighed, der er hurtig nok til at stimulere tarmvæggene, men ikke for hurtigt, da det kan forårsage mavekramper, smerter eller stærke refleks-sammentrækninger.

For Navina Classic vil pumpning hvert 5.-10. sekund give en vandhastighed på ca. 300-500 ml/minut.

For Navina Smart findes der 5 indstillinger, der spænder fra 120 - 650 ml / minut (± 50 ml / minut).

Hvad hvis der ikke tilføres vand, når jeg pumper med den blå pumpe på Navina Classic?

Sørg for, at vandbeholderen er fyldt med vand, og at låget er helt lukket. Sørg for, at slangerne er tæt forbundet, og at de ikke er blokerede eller knækkede, og at vandtilførselskontakten er åben.

Hvad hvis der ikke indføres vand, når jeg trykker på vandknapperne på min Navina Smart-kontrolenhed?

Sørg for, at Navina Smart-kontrolenheden er tændt, og at den er i aktiverings- eller installationstilstand. Sørg for, at der er vand i beholderen. Sørg for, at låget på vandbeholderen er lukket. Sørg for, at slangerne er forbundet på de rigtige steder. Sørg for, at slangerne er tæt tilsluttet, så luften ikke lækker. Sørg for, at slangerne ikke er blokerede eller knækkede.

Hvad skal jeg gøre, hvis Navina Smart indikerer en vandknapfejl?

Slip vandknapperne, og prøv igen. Hvis det er nødvendigt, skal du genstarte Navina Smart-kontrolenheden, og prøve igen, og sørge for, at fingeren dækker midten af dråben/dråberne.

Hvad hvis vandhastigheden er for lav?

Sørg for, at vandafbryderen er åbnet på Navina Classic-kontrolenheden. Kontroller den vandhastighed, der er valgt i indstillingerne i Navina Smart-kontrolenheden.

Vær opmærksom på, at:

  • Låget på vandbeholderen er helt lukket.
  • Slangerne er forbundet det rigtige sted.
  • Slangerne er tæt forbundet, så luften ikke lækker. Sørg for, at slangerne ikke er blokeret eller knækket.
  • Du ikke er utilpas, og at din endetarm er tom.
  • Prøv eventuelt at placere vandbeholderen højere.    

Hvad hvis vandmængden, der vises på displayet på Navina Smart-kontrolenheden, og skalaen på vandbeholderen ikke angiver den samme mængde vand?

Displayet og skalaen på vandbeholderen har en nøjagtighed på +/- 50 ml, så på grund af afrundingseffekt kan de to skalaer vise 100 ml (0,1 l) forskel. Bemærk, at mængden af vand vises i l (liter) på displayet. Vandbeholderen har dobbeltskalering for forbedret læsbarhed.

Hvad hvis snavs fra kateteret strømmer tilbage i slangen?

Hvis du har en oplevelse af, at snavs fra kateteret strømmer tilbage i slangen, skal du rengøre slangen ved at pumpe vand gennem den. Nye slanger kan også bestilles separat, hvis det er nødvendigt.

Hvad hvis der opstår lækage af vand omkring kateteret?

Sørg for, at kateteret er korrekt placeret. Kontroller vandtemperaturen. Forøg balloninflationen til den personlige maksimale størrelse. Indfør vandet langsommere.

Hvad hvis der opstår lækage af vand omkring conen?

Der kan forventes en vis lækage, når du bruger en cone, da det kan være svært at få en komplet tætning. Mindre justering af positionen kan hjælpe. Indfør vandet langsommere. Hvis lækagen er omfattende, skal du kontakte dit sundhedspersonale for at få hjælp.

Hvad hvis kateteret ryger ud, før jeg har tømt ballonen?

Hvis du oplever smerte eller blødning, skal du kontakte din læge. Diskuter om nødvendigt ballonstørrelsen, der skal bruges ved dine irrigationer.

Kan instillationen stoppes?

Ja! Ønsker du at stoppe instillationen, gør du sådan her: 

Navina Classic - Du kan stoppe instillationen øjeblikkeligt ved at lukke for vandtilførslen med den blå kontakt.

Navina Smart - Stop indføring af vand til enhver tid ved at slippe knappen.