Navina ballonkateter

Hvilken ballonstørrelse anbefales?

Dit sundhedspersonale vil rådgive dig om den passende ballonstørrelse. Ballonen skal være stor nok til at holde kateteret på plads og forsegle analåbningen for at minimere lækage under irrigationen.

Navina Classic: Maksimalt 5 pump til det almindelige kateter og maksimalt 2 pump til det lille kateter.

Navina Smart: Maksimalt trin 5 for det almindelige kateter og maksimalt trin 3 for det lille kateter.

Hvorfor skal Navina ballonkateter Regular pustes op med maksimalt 5 pump på Navina Classic?

Den maksimale størrelse af ballonen blev valgt efter samråd med sundhedsfaglige eksperter for at imødekomme de anatomiske behov og forhindre overinflation af ballonen og risikoen for ballonbrist.

Hvorfor skal Navina ballonkateter Small pustes op med maksimalt 2 pump på Navina Classic?

Den maksimale størrelse af ballonen blev valgt efter samråd med sundhedsfaglige eksperter for at imødekomme de anatomiske behov, sikkerhed hos børn, forhindre overinflation af ballonen og risikoen for ballonbrist.

Hvorfor kan jeg ikke puste Navina ballonkateter Regular op til mere end trin 5 på Navina Smart?

Den maksimale størrelse af ballonen blev valgt efter samråd med sundhedsfaglige eksperter for at imødekomme de anatomiske behov, forhindre overinflation af ballonen og risikoen for ballonbrist.

Hvorfor kan jeg ikke puste Navina ballonkateteret Small op til mere end trin 3 med Navina Smart?

Den maksimale størrelse af ballonen blev valgt efter samråd med sundhedsfaglige eksperter for at imødekomme de anatomiske behov, sikkerhed hos børn, forhindre overinflation af ballonen og risiko for ballonbrist.

Kan ballonens størrelse justeres med Navina Classic-kontrolenheden?

Ballonen kan tømmes ved at trykke på deflationsknappen på kontrolenheden. Den kan også pustes yderligere op, men bør ikke pustes mere op, end sundhedspersonalet har anbefalet.

Kan ballonens størrelse justeres med Navina Smart-kontrolenheden?

Ballonen kan tømmes ved at trykke på deflationsknappen på kontrolenheden. Den kan dog ikke pustes op, efter at irrigationen er startet.

Kan ballonen sprænge, og er den i så fald farlig?

Ja, der er risiko for, at ballonen sprænger, og derfor defineres det maksimale antal pump for Navina Classic og de maksimale indstillede størrelser for Navina Smart pr. kateterstørrelse.

Hvis ballonen sprænger på trods af, at du følger anbefalingerne fra dit sundhedspersonale, kan dette helt sikkert være ubehageligt, men generelt er det ikke farligt. Der er dog et par rapporterede tilfælde af patienter, der har haft tarmperforeringer på grund af ballonudbrist. Det skal bemærkes, at risikoen for tarmperforering er 1 ud af 500.000 vandinger eller 0,0002%.¹

Hvad hvis ballonen ikke pustes op, når jeg trykker på knappen på Navina Smart-kontrolenheden?

Sørg for, at Navina Smart-kontrolenheden er tændt, og at den er i instillations mode. Dette er den eneste tilstand, hvor ballonen kan pustes op. Sørg for, at slangerne er tilsluttet korrekt.

Sørg for, at slangerne er tilsluttet korrekt, så luften ikke lækker. Sørg for, at slangerne ikke er blokerede eller knækkede. Sørg for, at kateteret ikke har været brugt før. Navina Smart-kontrolenheden afviser automatisk brugte katetre med en tidsbegrænsning på 3 timer af hygiejniske og sikkerhedsmæssige årsager.

Hvorfor kan oppustningen nogle gange stoppe med Navina Smart, før ballonen har nået den indstillede størrelse?

Navina Smart er udstyret med et automatisk sikkerhedsstop, der aktiveres, når trykket i endetarmen betragtes som højt. Som følge heraf kan oppustningen stoppe, før ballonen pustes op til den indstillede størrelse. Dette ses tydeligt på displayet.

Hvad hvis jeg ikke kan puste ballonen mere op, når jeg trykker på ballon-oppustningsknappen på min Navina Smart-kontrolenhed?

Ballonen kan have nået den maksimale størrelse, der er valgt i indstillingerne. Hvis der er et "<" -skilt ved siden af ballonstørrelsen på displayet, betyder det, at du har tømt ballonen, men ikke helt, og derefter forsøgt at puste den op igen.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan kun en begrænset mængde luft pustes op igen. Tøm ballonen helt, indtil '<'-skiltet udover ballonen forsvinder, og så vil det være muligt at puste den op igen op til den maksimale indstilling.

Jeg får fejlmeddelelser om pumpefejl på min Navina Smart kontrolenhed, hvad kan jeg gøre?

Kontrollér, at luftudtaget på bagsiden af Navina Smart-kontrolenheden er frit og ikke blokeret. Kontroller for frit flow i alle slanger. Kontroller for blokering i forbindelserne. Kontroller, om slangerne og kateteret er korrekt samlet. Udskift kateteret, slangerne og vandbeholderen, og prøv igen, genstart om nødvendigt Navina Smart-kontrolenheden, og prøv igen.