LoFric Elle Hvorfor vælge LoFric Elle?

Vinklen ændrer alt

Med LoFric Elle har kvinder kontrol, udsyn og afstand fra toilettet takket være det indbyggede håndtag. Håndtaget fungerer også som en forlængelse, der giver mulighed for en mere opretstående position på toilettet, samt mange individuelt tilpassede gribemuligheder.

Bæredygtig trivsel for kvinder

LoFric katetre er designet til at afbalancere menneskers og planetens trivsel. Da vi designede LoFric Elle, fokuserede vi på at minimere vores miljømæssige fodaftryk i processen.

  1. 1. Dunger et al. Acta Endocrinol., 1988.
  2. 2. Wellspect testprotokol 2019.
  3. 3. Wellspect testprotokol 2017.
  4. 4. IVL Svensk Miljøforskningsinstituts rapport 2021
    "Sammenligning af klimaændringers indvirkning på katetermaterialer".