The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

En reel
forskel.
Nu.
& for fremtiden.

Vi vil stå i spidsen for ægte bæredygtighed

Vi udvikler innovative løsninger til at afhjælpe inkontinens, der ændrer menneskers liv. Vi er dedikerede til at hjælpe vores brugere til øget selvtillid og uafhængighed samt godt helbred og velvære. Vi har været førende inden for branchen i næsten 40 år med produkt brands som LoFric® og Navina™. Vi producerer pålidelige og brugervenlige produkter til behandling af tarm og blære med så lidt miljøpåvirkning som muligt.

Vi er dedikerede og fokuserede på at blive klimaneutrale og arbejde tæt sammen med brugere og sundhedspersonale, der konstant inspirerer os til at forbedre vores produkter og tjenester på en bæredygtig måde nu og for fremtiden.

Hos Wellspect omfavner vi bæredygtighed og ønsker at stå i spidsen i branchen mod ægte bæredygtighed.

LoFric®, Verdens første miljømærkede kateter er her.

Wellspect har i sinde at blive en ledende aktør indenfor miljø og bæredygtighed. Virksomheden ligger allerede i spidsen eter at lykkedes med at mindste kuldioxid-udslippet med hele fem procent under 2021. Som endnu et skridt i miljø- og bæredygtighedsarbejdet ansøgte Wellspect inden årsskiftet om licens for det nordiske miljømærke Svanen.

“Vores stræben efter at lede branchen indenfor miljø og bæredygtighed omsættes dagligt til handlinger rundt om i de 18 lande, vi arbejder i. At vi nu har fået godkendt vores ledende produkt, LoFric, er et bevis på, at vi er kommet et stykke af vejen”, siger Håkan Strandberg, der er vicepræsident for den nordeuropæiske salgsafdeling af Wellspect HealthCare.

Svanen er det officielle nordiske miljømærke. For at få bevilget Svanemærket, skal et produkt opfylde en lang række miljøkrav. Disse inkluderer blandt andet retningslinjer for typerne og andelene af kemi i produkterne.

Læs mere om Nordic Swan Ecolabel her.

Our Sustainability Report for 2021


Read the Sustainability Report 2021

Vores strategi for en bæredygtig fremtid

Vi er dedikerede til at levere produkter, der gør det muligt for brugere at leve et uafhængigt og værdigt liv med minimal miljøpåvirkning under hensyn til menneskerettigheder og sociale behov. Vores fokusområder og de primære ambitioner for vores strategi for bæredygtighed:

 • Godt helbred og velvære – At give flere mennesker mulighed for at opnå uafhængighed og selvtillid og leve livet fuldt ud
 • En sikker, engageret og inspirerende arbejdsplads – Vi skal sørge for gode arbejdspladser, der fremmer trivsel og tilhørsforhold samt et bæredygtigt arbejdsliv for vores medarbejdere
 • Reduceret miljøaftryk – Der må ikke gås på kompromis med produkt og miljøhensyn

Vores bæredygtighedsrapport for 2021

I 2021 øgede vi vores indsats for at blive klimaneutral.

Som ansvarlige borgere og som virksomhed med visioner og ambitioner skal vi hele tiden tilpasse os nye situationer, finde nye værktøjer og – frem for alt, aldrig miste troen på vores evne til at komme med nye løsninger. Med corona-pandemien i bakspejlet er vores opmærksomhed rettet mod at inkorporere bæredygtighed som en integreret del af den måde, vi arbejder på – vi kalder dette "Den Nye Normal". Et sådant eksempel manifesterede sig i løbet af 2021: Konverteringen i Mölndal af vores belægningsproces til vores LoFric-sortiment af katetre, hvilket resulterede i en dramatisk reduktion af kemikalie- og vandforbrug. Det var et kæmpe arbejde, men vores teknologi sætter nu en ny standard i vores branche. 

Nye løsninger som denne illustrerer tydeligt, hvordan bæredygtighed er mere end ord hos Wellspect. Faktisk, ligesom vores brugeres sikkerhed og velvære, er bæredygtighed på vores daglige dagsorden – det er en del af vores strategi på topniveau og bør gennemsyre alt, hvad vi gør, på alle niveauer.

Derfor udrullede vi i 2021 uddannelse af alle medarbejdere i bæredygtighed, og hvad det betyder i vores daglige arbejde. I løbet af 2021 designede vi også vores ambitiøse køreplan for at blive reelt bæredygtig, idet vi definerede Wellspects mål i overensstemmelse med Science Based Target-initiativet for at opfylde målene i Paris-aftalen. Jeg er stolt af det, vi har opnået indtil nu, og ser frem til de endnu mere bæredygtige løsninger, vi vil udvikle for fremtiden.

Læs mere om vores fremskridt mod at blive klimaneutral i vores bæredygtighedsrapport for 2021.

Svenn Poulsen,
Group Vice President
Wellspect HealthCare

Sven Poulsen Sustainability 2021 Report
0 Antal obligatoriske tilbagekaldelser 1
Wellspect 2021 Sustainability Good Health Banner

Godt helbred og velvære

At give flere mennesker, der lider af blære- og tarmdysfunktion, mulighed for at opnå uafhængighed og nyde livet fuldt ud med adgang til innovative løsninger til kontinenspleje. At levere produkter, der er nemme at lære at bruge og undervise i, samt engageret støtte og uddannelse af sundhedspersonale.

Eksempler på vores hovedaktiviteter:

Godt helbred og velvære

 • Udvide vores geografiske marked ved at give flere mennesker mulighed for godt helbred og velvære
 • Udvikle produkter rettet mod nye markeder
 • Dele viden om behandling af tarm og blære gennem sociale medier, blogs og artikler
 • Undgå tilbagekaldelser

Fællesskab og engagement

 • Etablere en CSR-profil (Corporate Social Responsibility – virksomheders sociale ansvar), vi kan være stolte og inspirerede af
 • Fortsætte med at sponsorere International Wheelchair Basketball Federation
 • Fortsætte med at ansætte folk med forskellige baggrunde og evner

 

Bidrager til FN's mål for bæredygtig udvikling:

 

Vores mål er at gøre en reel forskel hver eneste dag. Med vores produkter kan brugerne få et friere og mere uafhængigt liv. Vores produkter bidrager til et godt helbred og velvære i sig selv, samtidig med at de har høje standarder for kvalitet og patientsikkerhed.

Godt helbred og velvære

De mennesker, der har brug for vores tjenester, lever ofte med neurogene diagnoser, såsom rygmarvsskade, Parkinsons sygdom, multipel sclerose eller rygmarvsbrok. Derudover tilbyder vi også løsninger og hjælp til mennesker med funktionelle lidelser, såsom kronisk forstoppelse, problemer med forstørret prostata eller kvinder, der har fået skader i forbindelse med fødsler. Mange af dem, der er ramt, føler, at deres symptomer begrænser deres hverdag, og at stigmatiseringen omkring symptomerne gør det svært at bede om hjælp.

Wellspects mål er, at flere mennesker rundt om i verden skal få adgang til vores løsninger. Vi udvider løbende til nye markeder og bruger flere globale kommunikationskanaler til at skabe opmærksomhed og informere folk om vores produkter og tjenester. Vi startede ACCT, Advancing Continence Care Together, et globalt forum, der samler eksperter inden for videnskab, industri og sundhedspleje med det formål at dele, interagere og diskutere, hvordan man bedst kan fremme hjælpen til blære- og tarmproblemer til gavn for brugere over hele verden.

 

     LæS MERE OM ACCT HER    

 

Som en del af vores mål til at bidrage til godt helbred og velvære deltager vi regelmæssigt i en række aktiviteter for at sprede vores budskab. Vi kører tre blogs, hvor vi deler videnskabelig information og brugerhistorier, vi gennemfører uddannelse gennem vores salgsorganisation og deltager i interviews og avisartikler med det formål at informere offentligheden om blære- og tarmproblemer og løsningerne på dem og derved bryde stigma ved at tale om dem.

Fællesskab og engagement

Et andet aspekt af vores arbejde for bedre sundhed og velvære er vores sponsorater og partnerskaber. På tværs af vores mange markeder sponsorerer vi forskellige sportsbegivenheder såsom kørestolsrugby og kørestolsbasketball. Vi viser også vores støtte ved at se deres kampe, dele erfaringer og demonstrere vores produkter. Desuden inviterer vi spillerne på holdene til at deltage i vores udviklingsprojekter, når der er brug for feedback fra brugerne.

Wellspect støtter:

Wellspect supports International Wheelchair Basketball Federation

 

Wellspect 2021 Sustainability Safe Workplace Banner

Sikker, engageret og inspirerende arbejdsplads

At sikre, at Wellspect er en eftertragtet arbejdsplads og attraktiv forretningspartner. Vi vil være en inspirerende og udfordrende partner – sammen. At være en inspirerende og udfordrende partner, der stræber mod forbedrede arbejdspladsforhold i hele værdikæden.

Eksempler på vores hovedaktiviteter 

Sikker og bæredygtig arbejdsplads 

 • Implementere et udvidet sikkerhedsprogram inden for produktionen for at opnå at ingen pådrager sig skader nu og i fremtiden
 • Sætte globale mål mht. miljø, sundhed og sikkerhed (EHS)
 • Implementere sundhedsfremmende programmer
 • Sørge for træning i bæredygtighed og vores adfærdskodeks
 • Give vores medarbejdere mulighed for at nå deres fulde potentiale
 • Integrere vores kultur i medarbejdernes processer
 • Øge virtuel og digital træning for medarbejdere og ledere

Bæredygtigt indkøb

 • Involvere alle leverandører i vores procedurer for en bæredygtig forsyningskæde
 • Tilskynde vores hovedleverandører til at overholde vores værdier og ambitioner
 • Sørge for, at leverandører underskriver vores adfærdskodeks for forretningspartnere (Business partner Code of Conduct) og efterlever disse
 • Interagere med vigtige leverandører og foretage revisioner, når det er nødvendigt

Bidrager til FN's mål for bæredygtig udvikling:

Sikker og bæredygtig arbejdsplads

Vi er overbeviste om, at en atmosfære, der motiverer og inspirerer, og hvor vi kan udfordre hinanden og udforske nye ideer, er afgørende for innovation. Som virksomhed tager vi ansvar, og vi investerer i sikkerhed, uddannelse og trivsel for vores medarbejdere. Vi holder af hinanden og tager fat på udfordringer med glæde og gensidig respekt. 

Sikkerhed på arbejdspladsen er vores højeste prioritet og et centralt fokuspunkt hver dag. Vi evaluerer regelmæssigt data fra risikoanalyser, EHS-runder (miljø, sundhed og sikkerhed) og rapportering af ulykker og hændelser, for at nævne nogle få, for at sikre, at vores arbejdsplads er så sikker som muligt for medarbejderne. Derudover gennemgår alle nye ledere træning i bæredygtighed og arbejdsmiljø, der udføres regelmæssigt sikkerhedsrunder, og der foretages risikovurderinger i tilfælde af ændringer i vores aktiviteter (drift, lokaler, udstyr eller arbejdsmetoder).

Vi mener, at en attraktiv og bæredygtig arbejdsplads er en forudsætning for økonomisk vækst. Fysisk sikkerhed er en prioritet for os såvel som det sociale arbejdsmiljø og dermed den enkeltes velbefindende. Som virksomhed har vi en række aktiviteter, der underbygger disse mål. Vi afholder f.eks. konkurrencer, hvor der tælles daglige skridt, og tilbyder tilskud til massage samt sundhedsydelser. 

Bæredygtigt indkøb 

En vigtig del af vores bæredygtighedsarbejde er at sikre, at vi har fuld kontrol over vores forsyningskæder. Vi kræver, at vores leverandører deler vores værdier og krav som beskrevet i vores adfærdskodeks for forretningspartnere (Business Partner Code of Conduct), og det inkluderer krav til menneskerettigheder, sociale forhold, arbejdsmiljø, bæredygtighed og antikorruption ud over den gældende lovgivning.

Vi mener, at det er vigtigt at samarbejde med vores leverandører og have en åben dialog. Først da kan vi gøre en reel forskel og være troværdige og gennemsigtige i hele vores værdikæde.

Wellspect 2021 Sustainability Reduced Footprint Banner

Reduceret miljøaftryk 

Vi arbejder aktivt for at reducere vores miljøpåvirkning – både for vores drift og produkter. Det inkluderer vores CO2-aftryk, brug af kemikalier, vandforbrug, energiforbrug, papirforbrug og affald til lossepladsen. 

Eksempler på vores hovedaktiviteter

CO2-aftryk

 • Udvikle en køreplan for klimaneutralitet og sætte mål, opsætte strategier og implementere handlinger
 • Forbedre energieffektivitet
 • Indføre klimaneutral transport til/fra fremstilling
 • Maksimere vedvarende energi, herunder egenproduceret, under fremstillingen
 • Tilskynde til miljøhensyn i kundernes krav til produkter

Chemicals

 • Optimize core manufacturing processes
 • Reduce the use of ethylene oxide
 • Phase out DEHP (a phthalate-based plasticizer) and avoid PVC

Natural resources

 • Reduce, reuse, and recycle resources
 • Optimize manufacturing productivity and minimize waste
 • Use FSC certified paper

Contributes to the UN Sustainable Development Goals:

CO2-aftryk

Vi stræber efter at reducere klimaaftrykket så meget som muligt og anerkender FN's klimapanels førende rolle i forhold til videnskaben og evaluering af effekten af klimaændringer. Vi ønsker, at vores kunder, der er afhængige af vores produkter, skal vide, at vi gør alt for at reducere det klimaaftryk, disse produkter skaber. Vi er dog bevidste om, at det er en stor opgave

Vores mål er at blive klimaneutrale. Vi kortlægger alle kilder til CO2-emissioner, både fra direkte og indirekte kilder, og gennem planlagte praktiske tiltag tilstræber vi gradvist at reducere vores klimapåvirkning. Fremstillingen og håndteringen af vores produkter er nogle af de største bidragydere til vores klimapåvirkning i dag, og ved at foretage detaljeret livscyklusanalyse kan vi finde ud af, hvor de største problemer ligger og arbejde på, hvordan vi kan forbedre dem

Kemikalier

Vi er meget fokuserede på at reducere mængden af opløsningsmidler, der bruges i vores produktion, og vi arbejder aktivt med at erstatte kemikalier med mere miljøvenlige alternativer. Vi har strenge politikker for kemikaliehåndtering på vores produktionsanlæg.

Naturressourcer

Vi har konstant fokus på, hvordan vi kan bruge færre materialer, mere genanvendelige materialer og i fremtiden helt nye materialer for at minimere vores miljøaftryk. Vi stræber efter at køre en ressourceeffektiv drift, hvor vi minimerer forbruget af naturressourcer, reducerer energiforbruget og genbruger eventuelle resterende materialer. Vi forsøger så vidt muligt at undgå at producere affald.

Vi bruger livscyklusanalyser til vores produkter for at prioritere de rigtige aktiviteter og reducere miljøpåvirkningen. Gennem en målrettet indsats har vi været i stand til at reducere affaldsmængden betydeligt ved hjælp af digitale teknologier.

En kateteroverflade, der er mere "grøn" og i balance med naturen.

En vigtig del af vores konstante arbejde med at reducere miljøpåvirkningen fra vores produkter og processer har været at implementere en ny belægningsproces for LoFric.

Hvis du er interesseret i LoFrics livscyklusvurderingsundersøgelse, bedes du kontakte din lokale repræsentant.

LoFric Just Got Greener Web Logo

Identificering af potentielle produktforbedringer med LCA

Hos Wellspect bruger vi LCA (Life Cycle Analysis) som et værktøj til at identificere, hvilke faktorer i fremstillingen af vores produkter, der påvirker miljøet mest, og derigennem identificere potentielle produktforbedringer og "problemområder".

LCA-processen inddrager alle områder af produktionsprocessen lige fra indkøb af råmaterialer og fremstilling til distribution og i sidste ende levetiden.

POBE – Det bedst mulige kateterslangemateriale, der findes i dag

Det var en LCA (Life Cycle Assessment) foretaget i 1990, der startede rejsen til et PVC-frit sortiment. Siden 2009 har LoFric-kateterslangerne være fremstillet af POBE, som er en polyolefinbaseret elastomer.

POBE-materialet i slangen indeholder ingen PVC eller blødgørende stoffer og kombinerer fremragende fysiske egenskaber med usædvanligt stor miljøvenlighed.

POBE består af kulstof og brint, og materialet belaster derfor miljøet mindre. Miljøbelastningen er f.eks. 33 % lavere for katetre i POBE sammenlignet med katetre i polyurethan*."

Sustainability Banner LoFric