The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

En reel
forskel.
Nu.
& for fremtiden.

Mine tanker om bæredygtighed – balance, respekt og miljøaftryk

Svenn Poulsen, koncerndirektør Wellspect HealthCare og bestyrelsesformand for Dentsply IH AB.

Når jeg tænker på bæredygtighed er der tre ord, der skiller sig ud - balance, respekt og miljøaftryk.

Balance er vigtig - som individ, medarbejder og som virksomhed. Vores aktiviteter bør ikke ske på bekostning af nogens sundhed, sikkerhed eller planeten. Jeg er overbevist om, at hvis man kan afbalancere miljøpåvirkningen og samtidig bevare den sociale og økonomiske bæredygtighed, har man et godt grundlag for at få succes som virksomhed.

Vores ansvar som virksomhed er et princip, der er større end virksomheden selv. Det handler om respekt for os, der lever nu, for dem, der har levet før os og for kommende generationer. Vi skal altid huske på, at vi ikke er alene om dette. Vi tager som virksomhed dette ansvar, ikke kun fordi vi skal, men fordi vi ønsker det.

Vi stræber efter at være en arbejdsplads med mennesker, der er hensynsfulde, positive og venlige over for hinanden. Vores ambition, når vi udvikler nye produkter, er at gøre en reel forskel for brugeren, samtidig med at vores miljømæssige aftryk og produktionsomkostningerne reduceres. Det er, og vil fortsat være vores største udfordring inden for bæredygtighed.

Wellspect Sustainability Banner

Vigtige begivenheder

Øget fokus på bæredygtighed
Bæredygtighed er et stadig vigtigere aspekt af vores forretning. Wellspect intensiverede arbejdet i løbet af 2019 ved at udvikle en ny bæredygtighedsmodel og implementere en række aktiviteter på vores hovedkontor og produktionssted i Mölndal. Dette arbejde fortsætter i løbet af 2020 med at integrere det bæredygtige aspekt i alt, hvad vi gør. processer, beslutningstagning, opfølgning, værktøjer og systemer, uddannelse osv. Vi vil også inddrage vores produktionsanlæg i Kazan i dette arbejde, samt vores datterselskaber i andre lande.

Forberedelse til en grønnere LoFric: Produktionsanlægget i Mölndal har ændret sin belægnings proces for at muliggøre brugen af opløsningsmidler med lavere miljøpåvirkning og brug af mindre vand og kemikalier. Den nye miljøtilladelse, der blev godkendt i 2019, gør dette muligt.

Produktudvikling: Wellspect lancerede et nyt urinkateter til kvinder; LoFric Elle. Dette produkt er udviklet i samarbejde med brugere og sundhedspersonale, med øget værdighed som et centralt fokuspunkt. I alle faser af udviklingsprocessen blev produktets miljømæssige aftryk overvejet, og livscyklusanalyse var et vigtigt redskab i beslutningsprocessen. Store dele af produktets emballage kan for eksempel genbruges.

Reduceret mængde produktionsaffald: Wellspect reducerede sit affald fra produktionen, for eksempel i overfladebehandlings- og stansningsprocesserne samt i lofric Senses emballage, LoFric Origo og LoFric HydroKit. Dette er opnået gennem samarbejde mellem produktions-, kvalitets- og R&D-afdelinger og ved hjælp af digitale værktøjer og metoder fra Lean-værktøjskassen.

CO2: Drivhusgas udledningerne fra forretningsrejser blev reduceret med 37 % ved at øge antallet af digitale møder, ved at vælge at rejse med tog oftere og med en mere restriktiv rejsepolitik generelt.

Kemikalier: I løbet af 2019 blev de fleste af de kemikalier, der blev brugt på virksomheden i  Mölndal, gennemgået, og 138 kemikalier blev erstattet enten helt eller til et bedre alternativ.

En kateteroverflade, der er mere "grøn" og i balance med naturen.

En vigtig del af vores konstante arbejde med at reducere miljøpåvirkningen fra vores produkter og processer har været at implementere en ny belægningsproces for LoFric.

Hvis du er interesseret i LoFrics livscyklusvurderingsundersøgelse, bedes du kontakte din lokale repræsentant.

LoFric Just Got Greener Web Logo

Identificering af potentielle produktforbedringer med LCA

Hos Wellspect bruger vi LCA (Life Cycle Analysis) som et værktøj til at identificere, hvilke faktorer i fremstillingen af vores produkter, der påvirker miljøet mest, og derigennem identificere potentielle produktforbedringer og "problemområder".

LCA-processen inddrager alle områder af produktionsprocessen lige fra indkøb af råmaterialer og fremstilling til distribution og i sidste ende levetiden.

POBE – Det bedst mulige kateterslangemateriale, der findes i dag

Det var en LCA (Life Cycle Assessment) foretaget i 1990, der startede rejsen til et PVC-frit sortiment. Siden 2009 har LoFric-kateterslangerne være fremstillet af POBE, som er en polyolefinbaseret elastomer.

POBE-materialet i slangen indeholder ingen PVC eller blødgørende stoffer og kombinerer fremragende fysiske egenskaber med usædvanligt stor miljøvenlighed.

POBE består af kulstof og brint, og materialet belaster derfor miljøet mindre. Miljøbelastningen er f.eks. 33 % lavere for katetre i POBE sammenlignet med katetre i polyurethan*."

Sustainability Banner LoFric

Bæredygtighedsstrategi

Dentsply IH AB, som omfatter Dentsply Sirona Implantater og Wellspect Healthcare, arbejder for et bæredygtigt samfund, hvor en holistisk tilgang, hvor miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter er indbyrdes afhængige og afgørende for resultatet. Vi bruger vores ressourcer effektivt og ansvarligt og arbejder på at gøre en forskel for nuværende og kommende generationer.

Som en førende virksomhed inden for sundhedspleje og tandimplantat er vi:

Proaktive, efter vores opfattelse af miljøet. Vi tager vores ansvar alvorligt og opfordrer til udvikling og implementering af processer og teknologier med så ringe indflydelse som muligt på miljøet.  Vi reducerer miljøpåvirkningen ved at bruge principperne til at reducere, genbruge og genanvende. Vi bruger livscyklusanalyser til at reducere vores produkters miljøpåvirkning.

Omsorg, når det kommer til at beskytte sundhed og velvære for vores medarbejdere. Vi ønsker, at vores medarbejdere skal føle sig trygge og glade på arbejdet og have mulighed for at udvikle sig både professionelt og som individer. Vores arbejdsmiljø skal være præget af åbenhed, og alle individer skal behandles ens og med respekt.  Ingen ansatte bør lide af sygdom eller skade på grund af arbejdet.  Vi forbedrer konstant vores arbejdsmiljø, både organisatorisk, socialt og fysisk. 

Vi overholder alle gældende statslige krav og andre forpligtelser, som vi har indgået. Vi driver vores forretning ud fra et bæredygtighedsperspektiv og har retningslinjer på plads for miljø, sundhed og sikkerhed i alle dele af organisationen og værdikæden.

Forpligtet, til løbende forbedringer for en bæredygtig fremtid. Løbende forbedringer er et must for os, for at kunne tage vores virksomhedsansvar og styrke vores konkurrenceevne. Gennem åbne dialoger med vores interessenter kan vi forstå, hvilke forventninger vi står overfor som virksomhed, og hvordan vi kan udvikle og forbedre os. Vi udfører materialeanalyser for at finde ud af, hvilke bæredygtighedsaspekter der skal prioriteres. Vores processer sikrer, at vi respekterer menneskerettighederne og modvirker korruption, det samme gælder for vores partnere. Vores ansvar som virksomhed handler om respekt for de mennesker, der lever nu, for dem, der levede før os og for fremtidige generationer.

Wellspect Sustainability 4 focus areas 2006

Vores fokusområder

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed på mange områder. For at hjælpe med at strukturere og afklare vores arbejde blev der etableret fire fokusområder.
Læs mere:

Godt helbred og velvære
Sikkert, engasjert og inspirerende arbeidsmiljø
At blive klimaneutral
Bæredygtig produktion
Wellspect Sustainability Good Health Banner

Godt helbred og velvære

Bidrager til det globale mål 3 "Godt helbred og velvære", især målene:

 • 3.8 Giv sundhedspleje til alle, der har brug for det
 • 3.9 Reducer antallet af dødsfald som følge af skadelige kemikalier
 • 3.B Støtte forskning, udvikling og gøre vacciner og lægemidler tilgængelige for alle

Bidrager til det globale mål 10 "Reduceret ulighed", især målene:

 • 10.2 Fremme social, økonomisk og politisk integration
 • 10.3 Sikre lige rettigheder for alle og udrydde forskelsbehandling

Vores mål er at gøre en reel forskel, hver eneste dag. Ved hjælp af vores produkter, kan vores brugere have et frit, og mere selvstændigt liv. Vores produkter bidrager til et godt helbred og velvære i sig selv, samtidig med at de har høje standarder for kvalitet og patientsikkerhed.

De mennesker, der har brug for vores tjenester er ofte påvirket af neurogene diagnoser, såsom rygmarvsskade, Parkinsons sygdom, Multipel Sclerose eller Spina Bifida. Derudover tilbyder vi også løsninger og hjælp til mennesker med funktionelle lidelser, såsom irritabel tyktarm, prostata problemer eller kvinder, der har lidt skade efter fødslen. Mange af dem, der er berørt føler, at deres symptomer begrænser deres hverdag og stigmatisering omkring emnet gør det svært at bede om hjælp.

Wellspects mål er, at flere mennesker rundt om i verden får adgang til vores løsninger. Vi udvider løbende til nye markeder og bruger flere globale kommunikationskanaler til at udbrede kendskabet og informere folk om vores produkter og tjenester. Vi indledte ACCT, Advancing Continence Care Together, et globalt forum, der samler videnskab, industri og sundhedspersonale med det formål at dele, interagere og diskutere, hvordan man bedst fremmer blære- og tarmproblemer til gavn for brugere over hele verden.

Læs mere om ACCT her

Som en del af vores mål om at bidrage til et godt helbred og velvære deltager vi regelmæssigt i en række aktiviteter for at sprede vores budskab. Vi kører tre blogs, hvor vi deler videnskabelig viden og brugerhistorier, vi tilbyder uddannelse gennem vores salgsorganisation, og vi deltager i interviews og avisartikler med det formål at informere offentligheden om blære og tarm spørgsmål. Vi ønsker at finde frem til løsningerne, og dermed bryde stigmatiseringen ved tale om disse emner.

Et andet aspekt af vores arbejde hen imod bedre sundhed og velvære er vores sponsorater og partnerskaber. På tværs af vores mange markeder sponsorerer vi forskellige sportsbegivenheder såsom kørestolsrugby og kørestols basketball. Vi støtter også ved at se deres spil, dele erfaringer og demonstrere vores produkter. Desuden byder vi medlemmer fra holdene velkommen til at deltage i vores udviklingsprojekter, når der er behov for brugerfeedback. 

 
Tilbage til vores fokus
Wellspect Sustainability Work Place Banner

Sikker, engageret og inspirerende arbejdsplads

Bidrager til det globale mål 8 "Anstændigt arbejde og økonomisk vækst", især målene:

 • 8.1 Bæredygtig økonomisk vækst
 • 8.5 Fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Bidrager til det globale mål 9 "Industri, innovation og infrastruktur, især målene:

 • 9.2 Fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering
 • 9.4 Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Motivation, inspiration og innovation

Vi er overbeviste om, at en atmosfære, der motiverer og inspirerer, og hvor vi kan udfordre hinanden og udforske nye ideer, er afgørende for udviklingen af nye innovationer. Som virksomhed tager vi ansvar, og vi investerer i sikkerhed, uddannelse og trivsel for vores medarbejdere. Vi bekymrer os om hinanden og står over for vores udfordringer med glæde og gensidig respekt.

Sikkerhed først

Sikkerhed på arbejdspladsen er vores højeste prioritet og et centralt fokuspunkt i det daglige. Vi evaluerer regelmæssigt data fra risikoanalyser, EHS runder (miljø, sundhed og sikkerhed) og ulykkes- og hændelsesrapportering, for at nævne nogle få, for at sikre, at vores arbejdsplads er så sikker, som den overhovedet kan være for vores medarbejdere. Derudover gennemgår alle nye ledere uddannelse i bæredygtighed og arbejdsmiljø, sikkerhedsrunder udføres regelmæssigt, og der foretages risikovurderinger i forbindelse med ændringer i vores aktiviteter (drift, lokaler, udstyr eller arbejdsmetoder).

Velvære og respekt

Vi mener, at en attraktiv og bæredygtig arbejdsplads er en forudsætning for økonomisk vækst. Fysisk sikkerhed er en prioritet for os, såvel som det sociale arbejdsmiljø og dermed den enkeltes individuelle trivsel. Som virksomhed har vi en række aktiviteter på plads for at fremme dette, såsom skridt tæller, konkurrencer, subsidieret massage og sundhedsplejende kvoter.

Effektivitet og overholdelse

Vores produktion har høj ressourceeffektivitet, hvilket er en forudsætning for en produktion i Sverige. Vi kræver også, at vores leverandører følger vores adfærdskodeks (Code of Ethics and Business Conduct), der indeholder krav til menneskerettigheder, sociale forhold, arbejdsmiljø, bæredygtighed og anti-korruption, ud over gældende lovgivning.

 
Tilbage til vores fokus
Wellspect Sustainability Climate Neutral Banner

At blive klimaneutral

Bidrager til det globale mål 9 "Bæredygtige industrier", især målene:

1. 9.4 Opgrader al industri og infrastruktur for øget bæredygtighed
2. 9.5 Forbedre forskningen og opgraderingen af industriteknologier

Bidrager til mål 12 om bæredygtig udvikling "Ansvarligt forbrug og produktion, især målene:

1. 12.2 Bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcer
2. 12.4 Ansvarlig håndtering af kemikalier og affald
3. 12.8 Fremme universel forståelse af bæredygtig livsstil


Mindre miljøaftryk gennem opmærksomme skridt

Vi stræber efter at reducere klimaaftrykket så meget som muligt og anerkende FN's Klimapanels førende rolle i at forstå videnskaben og evaluere effekten af klimaændringerne. Vi ønsker, at vores kunder, som er afhængige af vores produkter, skal vide, at vi gør alt for at reducere det klimaaftryk, disse produkter skaber. Vi er dog stadig ydmyge over for, at denne opgave er meget udfordrende.

Reduktion af Klimapåvirkning

Vores mål er at blive klimaneutral. Vi kortlægger alle kilder til KULDIOXID-emissioner, både fra direkte og indirekte kilder, og gennem planlagte praktiske foranstaltninger sigter vi mod gradvist at reducere vores klimapåvirkning. Fremstilling og håndtering af vores produkter er de største bidragydere til vores klimapåvirkning i dag, og ved at udføre detaljeret livscyklusanalyse kan vi finde ud af, hvor de største problemer ligger, og arbejde på, hvordan vi kan forbedre dem.

Bevidst valg af materialer

Vi ønsker, at alle nye produkter skal udvikles med tanke på miljøet, både produktets komponenter og fremstillingsprocessen. I fremtiden ønsker vi, at brugen af fossilfrie materialer skal være det oplagte valg, men lige nu har mange af de materialer, der anvendes i nutidens produkter, ikke en fossilfri erstatning, der er godkendt til brug i produkter til medicinsk udstyr.

Miljøfokus

I hele 2019 har vi fokuseret på, hvordan vi bruger færre materialer, mere genanvendelige materialer og i fremtiden helt nye materialer for at minimere vores klimaaftryk. Vi har også fokuseret på at reducere mængden af opløsningsmidler, der anvendes i vores produktion, og arbejder aktivt på at erstatte kemikalier med mere miljøvenlige alternativer.

 
Tilbage til vores fokus
Wellspect Sustainable Production Banner

Bæredygtig produktion i hele værdikæden

Bidrag til det globale mål 8 "Anstændigt arbejde og økonomisk vækst, især målene:

 • 8.4 Forbedring af ressourceeffektiviteten i forbrug og produktion
 • 8.7 Afslut moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde
 • 8.8 Beskyttelse af arbejdstagerrettigheder og fremme af sikre arbejdsmiljøer

Bidrager til det globale mål 12 "Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion", især målene:

 • 12.2 Bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcer
 • 12.4 Ansvarlig håndtering af kemikalier og affald
 • 12.5 Reducerer mængden af affald betydeligt
 • 12.6 Tilskynde virksomhederne til at anvende bæredygtige metoder og bæredygtighedsrapportering

Vi ønsker, at vores kunder skal kunne stole på, at vores produkter fremstilles på en bæredygtig måde, både i vores egne produktionsprocesser, såvel som hos vores leverandører".

Minimer, reducer og genbrug

Vi stræber efter at drive en ressourceeffektiv drift ved at minimere forbruget af naturressourcer, reducere energiforbruget og genbruge eventuelle resterende materialer. Hvor det er muligt, forsøger vi at undgå at skabe affald. I 2019 har vi opdateret livscyklusanalyserne for vores produkter for at prioritere de rigtige aktiviteter og reducere miljøpåvirkningen. Gennem en målrettet indsats, ved hjælp af digitale teknologier, har vi været i stand til at reducere mængden af affald i vores produktion betydeligt.

Affaldshåndtering og emissionsgenvinding

Vi har strenge politikker for kemisk- og affaldshåndtering på plads på produktionsstedet i Mölndal, Sverige, og disse blev for nylig indført på vores fabrik i Kazan, Tyrkiet. I produktionen af katetre, er vi nødt til at bruge opløsningsmidler, som til en vis grad frigiver VOC (flygtige organiske forbindelser). Emissionerne fra disse opfanges og renses i størst muligt omfang. Vi har to rensningsanlæg – et for VOC fra chlorerede opløsningsmidler, som bruger et kulfilter med en 99% rensningsrate og et fra ikke-chlorerede opløsningsmidler. VOC'erne fra ikke-chlorerede opløsningsmidler renses af et termisk forbrændingsanlæg, og rensningsraten for dette er højere end 98 %.

Ansvar i hele forsyningskæden

Vi kræver, at vores leverandører handler i overensstemmelse med vores kerneværdier og opfylder vores adfærdskodeks, og vi arbejder altid på yderligere at forbedre vores evaluerings- og opfølgningsproces. I løbet af 2019 har vi revideret vores proces for evaluering af leverandører og afsat mere tid til bæredygtighed. Vi tror på at arbejde sammen med vores leverandører og at have en åben dialog er vigtigt. Først da kan vi gøre en reel forskel og være troværdige og gennemsigtige både op og ned ad vores værdikæde.

 

Tilbage til vores fokus