Lokale initiativer

Sammen kan vi gøre en reel forskel

Lande rundt om i verden er på forskellige stadier i deres bæredygtighedsrejse. I Danmark er det miljømæssige aspekt af bæredygtighed meget i fokus.

Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov. Formålet med loven er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest i 2050.

Vi må alle gøre vores del for, at denne plan skal lykkes. Og små anstrengelser er med til at gøre en reel forskel.

På denne side har vi samlet en række initiativer, som Wellspects nordiske team har deltaget i til støtte for bæredygtighed.

Hvis du vil foreslå aktiviteter, som Wellspect kan være en del af, så send os en e-mail på info.dk@wellspect.com.