The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

ACCT Webinar: Let’s Talk Society

Let’s Talk Society er det andet webinar i en serie af tre ACCT webinarer, som fandt sted den 20 maj. 

I dette webinar præsenterede vi forelæserne Anne Cameron, Ilan Koppen og Roberta Motta, som diskuterede, hvordan blære- og tarm dysfunktion påvirker samfundet fra en sundhedsøkonomisk vinkel, fra familiens synspunkt, samt fra sundhedspersonalets perspektiv.