Ansøg om stipendier

Er du sygeplejerske og dedikeret til at hjælpe patienter med blære- eller tarmproblemer?

Vil du hjælpe patienter over hele verden og bidrage til at fremme kontinenspleje? Ansøg om et af vores stipendier.

Wellspects studielegater er en af de måder, hvorpå Wellspect tilskynder til evidensbaseret praksis relateret til blære- og tarmproblemer.

Da de kliniske undersøgelser og uddannelsesrelaterede projekter udført af gruppemedlemmer af European Association of Urology Nurses (EAUN) samt European Society for Pediatric Urology Nurses (ESPU-N) er vigtige for udviklingen af bedste praksis, har Wellspect knyttet sine studiestipendier til begge foreninger. 

Hvordan kan et studielegat gavne dig som sygeplejerske?

Et tilskud giver dig mulighed for at dele ekspertise indenfor blære- eller tarmhåndtering og forbedre patientplejen. Wellspect kan støtte dig med et økonomisk bidrag og hjælpe dig med at komme i gang, hvis du vil.  

Som sygeplejerske udføres det meste af arbejdet allerede af dig i din daglige praksis. Studiet behøver ikke at være besværligt eller tage din fritid. 

Typer af stipendier sponsoreret af Wellspect

Stipendier til sygeplejerske-studier (EAUN-stipendier)

European Association of Urology Nurses (EAUN) repræsenterer cirka 3.000 sygeplejersker, der alle arbejder inden for urologisk pleje. Det er en livlig, dynamisk organisation med det formål at fremme de højeste standarder for urologisk sygepleje i hele Europa og lette den fortsatte udvikling af urologisk sygepleje i alle dens aspekter.

Studiestipendiets omfang

Omfanget af dette studiestipendium er relateret til blære- og tarmproblemer/dysfunktion. Undersøgelsen kan anvende kvalitative (f.eks. dataindsamling gennem interviews) eller kvantitative (f.eks. dataindsamling gennem kliniske undersøgelser) metoder. Ethvert foreslået forsøgsdesign vil blive overvejet. 

Foreslåede studieområder:

 • Generel blærekateterisering / transanal irrigations
 • Ren intermitterende kateterisering – Timing/Introduktion/Opfølgning
 • Uddannelse i håndtering af blærekateterisering – for patienter eller sundhedspersonale 
 • Overholdelse og fastholdelse af intermitterende kateterisering / transanal irrigation
 • Ren intermitterende kateterisering/transanal irrigation og overholdelse af terapien i dagligdagen 
 • Håndfunktion og intermitterende kateterisering – trænings- og produktkrav 
 • Selvkateterisering sammenlignet med assisteret kateterisering – indvirkning på træning og produktvalg. Forebyggelse af urinvejsinfektioner – fokus på træning og klinisk praksis 

Tidligere vindere af sygeplejerskernes stipendium

 • 2022- Mrs. Nethravathy B. S., India,  "Hindringer for overholdelse af ren intermitterende kateterisering i et udviklingsland."
 • 2021 – sat på pause på grund af pandemien
 • 2020 – sat på pause på grund af pandemien
 • 2019 - Malin Nordin, Sverige: Undersøgelse af tarmhåndteringsforløb for SCI-patienter i de nordiske lande
 • 2018 - Randi Stensgaard og Line Trine Dalsgaard
 • 2017 – Ericaeli Nade, Tanzania
 • 2016 – Bridget Stroebel, Sydafrika
 • 2015 – Mandira Baniya, Nepal

   

Sådan søger du om tilskuddet 

ESPUN-tilskud

At dele viden og erfaringer mellem sygeplejersker og andet paramedicinsk personale, der er interesseret i pædiatrisk urologi og kontinenspleje, er det vejledende princip for European Society for Paediatric Urology Nurses (ESPUN). Det endelige mål er at øge kvaliteten af plejen af børn, der lider af tarm- eller blæreproblemer, samtidig med at sygeplejersker støttes i deres erhverv og forskning.

Omfanget af ESPUN-studiestipendiet

Studiestipendiet er åbent for studier relateret til blære- og/eller tarmhåndtering hos børn og unge. Blære- og tarmhåndtering kan undersøges separat. Der er imidlertid behov for yderligere forskning i synergier mellem blære- og tarmbehandling, som er af særlig interesse. Undersøgelsen eller forskningsprojektet kan anvende kvalitative eller kvantitative metoder. Ethvert studiedesign eller forskningsprojekt foreslået af ansøgeren vil blive overvejet.

Tidligere vindere af ESPUN-studiestipendiet

 • 2022– Jens Larsson, Sverige: Pilotundersøgelse af prædiktorer for enuresis alarmrespons, ikke-response eller manglende overholdelse. 
 • 2021 – sat på pause på grund af pandemien
 • 2020 - sat på pause på grund af pandemien
 • 2019 - Tinne van Aggelpoel, Belgien: Undersøgelse af toilettræning hos raske småbørn i Belgien
 • 2018 – Anneli Saarikoski: Aflivning af skole som behandling af børns funktionelle inkontinens – Evaluering og implementering af interventionen

Sådan søger du om tilskuddet 

 1. Ansøg først om at blive medlem af ESPUN
 2. Udfyld Wellspect-kontaktformularen og inkludér en synopsis af projektet, mens du også vælger tilskud under emne. 

Vinderen af forskningsbevillingerne offentliggøres på den årlige EAUN/ESPUN-kongres.

For yderligere præciseringer og spørgsmål i forhold til stipendier, bedes du udfylde den samme kontaktformular, der er angivet for begge ansøgninger ovenfor. Redegør venligst for din e-mail og fokus for din forespørgsel. Vi vender tilbage til Dem, når tiden er inde.