The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Produktkvalitet

Wellspect HealthCares tilbyder >>

Generelle krav 

Videnskabelig dokumentation for god patientsikkerhed
RIK (Ren Intermitterende Kateterisering) er en invasiv metode, som mange patienter/brugere kommer til at anvende i lang tid. Derfor er det vigtigt med klinisk dokumentation for god patientsikkerhed.

 • Langtidsdokumentation > 5 år
 • Minimeret risiko for urinvejsinfektioner og strikturer.
 • Atraumatiske kateterhuller
 • Katetrets hydrofile overflade skal bevares under hele kateteriseringen
 • God og ensartet hydrofil kvalitet på hele katetrets overflade
 • En tilstrækkelig mængde medfølgende væske til at aktivere og gøre hele katetrets overflade hydrofil

Funktion og kvalitet

 • Godkendt konnektor med standardiseret farve og form for let tilslutning af f.eks. urinopsamlingspose
 • Optimal kateterlængde for fuldstændig blæretømning
 • Katetret skal være let at indføre og udtage. I den henseende er begreber som indføringstid, friktion og osmolalitet centrale*
 • Enkeltpakningerne skal være nemme at åbne, enkle at håndtere og ikke medføre lækage

Betjening

 • Gribevenligt håndtag ved nedsat håndfunktion samt for god hygiejne
 • Sortiment med diskrete katetre for at muliggøre selvstændighed via enkel håndtering
 • Foldbare pakninger i lommeformat til patienten/brugeren for at gøre det lettere at anvende uden for hjemmet

 

*Ordforklaringer
Indføringstid: Eftersom mange patienter/brugere har svag håndfunktion, er den tid, der går, fra katetret tages ud af pakningen og til indføringen, vigtig. Nogle patienter/brugere er længere tid om det end andre, og så risikerer katetret at tørre ud.
Friktion: Mange patienter/brugere skal benytte katetrene invasivt resten af deres liv og er derfor afhængige af at have et kateter, som ikke på nogen måde påvirker urinvejene.
Osmolalitet: Når katetrets overflade har samme osmolalitet, dvs. samme ligevægt som sine omgivelser, bevares den glatte overflade selv ved tidskrævende kateteriseringer. ”Lige glat både udenpå og indeni” er et begreb, som anvendes i den forbindelse.

Urotonic Surface Technology 2018 wide

Wellspect HealthCare tilbyder

Produktkvalitet

Videnskabelig dokumentation for god patientsikkerhed

Langtidsdokumentation

 • LoFric® blev introduceret i 1983 og er derefter kontinuerligt blevet videreudviklet. Det er et af verdens mest veldokumenterede katetre. Dokumentationen viser, at man reducerer risikoen for langtidskomplikationer såsom urinvejsinfektioner og strikturer. Dette medfører sikker tømning af urinblæren og dermed et godt helbred.

Kateterhullernes betydning

 • LoFric har specifikt dokumenteret kateterhullernes betydning ved kateterisering og har udviklet hullerne tilsvarende for god patientsikkerhed.

Lige så skånsom at udtage som at indføre

 • Hydrofile katetre er de mest skånsomme for urinrøret. Det skyldes, at de har en belægning, som absorberer væske. Resultatet er en våd og glat belægning, som skånsomt reducerer friktionen mod urinrørets slimhinde og har en ensartet kvalitet over hele katetret. Alle hydrofile katetre er ikke ens. LoFric er det eneste kateter, som har den unikke overflade Urotonic™ Surface Technology, der gør kateteriseringen skånsom for patienten/brugeren.

Funktion, kvalitet og betjening

Konnektorer og håndtag

 • LoFric tilbyder standardiserede konnektorer i hele sortimentet.
 • LoFric® Sense™ og LoFric® Origo™ har gribevenlige håndtag, som gør det lettere for mange patienter/brugere med nedsat håndfunktion.

Pakninger

 • LoFric tilbyder foldbare, diskrete pakninger i lommeformat
 • LoFric tilbyder diskrete enkeltpakninger, der er lette at åbne, til kvinder, mænd og børn/unge

Kateterlængder

 • LoFric findes i længder, der er tilpasset til alle patienter/brugere.

Referencer