The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Ansvarsbevidst virksomhed – Kvalitet

Wellspect HealthCares tilbyder >>

Generelle krav

Tilbudsgiver skal foretage et systematisk kvalitetsarbejde inden for virksomheden. Som bevis på, at kravet er opfyldt, skal tilbudsgiver vedlægge dokumenter, der underbygger dette arbejde, såsom ISO-certifikat eller tilsvarende kriterier, beskrevet i fritekstsvar.

  • Intern adfærdskodeks i overensstemmelse med ”danske standarder.
  • Disse "Etiske regler” følges op hos leverandører og underleverandører
  • Der skal være gennemsigtighed og åbenhed i dialogen mellem leverandøren og det amtsråd, der foretager indkøbene
  • Gældende lovgivning er et minimumskrav
  • Kvalitetscertificering i henhold til ISO 13485
  • Miljøledelsessystem ISO 14001

Corporate responsibility Quality wide

Wellspect HealthCare tilbyder

Kvalitet

I vores bestræbelse på at leve op til vores sociale, etiske og miljømæssige ansvar og styrke vores konkurrenceevne er arbejdet med bæredygtighed et must. Med produkter, hvor ressourceforbrug og miljøpåvirkning er blevet reduceret, ønsker vi at forbedre patientplejen, lette arbejdet for sundhedsudbyderen og reducere omkostningerne til pleje. Vi vurderer løbende, hvilke interessentkrav der er vigtige for os at arbejde med. Virksomheden har udarbejdet mål- og handlingsplaner baseret på de relevante fokusområder, materialer, opløsningsmidler og steriliseringsmetoder, energiforbrug og CO2-aftryk, ulykker, skader og erhvervssygdomme.

  • Wellspect HealthCare arbejder med produktion i Sverige
  • Hos Wellspect HealthCare arbejder voksen uddannet arbejdskraft ud fra gældende overenskomster
  • Wellspect HealthCare og eventuelle underleverandører arbejder fuldt ud i overensstemmelse med kravene i det adfærdskodeks, som er udviklet af Sveriges landsting og anvendes til fastsættelse af krav i forbindelse med indkøb