The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Ansvarsbevidst virksomhed – Direktiver og standarder

Wellspect HealthCares tilbyder >>

Generelle krav

Inden for produktområdet med medicinsk udstyr Sterile hydrofile urinkatetre skal følgende direktiver og standarder overholdes:

  • REACH-forordningen
  • MDD 93/42/EØF
  • DS-EN 1616 Sterile urinvejskatetre til engangsbrug
  • DS-EN 1618 DS/EN 1618:1997 katetre andre end intravaskulære katetre – Prøvningsmetoder for generelle egenskaber

Inden for produktområdet med medicinsk udstyr, der indeholder elektroniske dele og komponenter, skal følgende standarder og direktiver overholdes:

  • Producentansvar for elektroniske produkter i henhold til DPA-2014:1025
  • WEEE-direktivet (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment) 
  • REACH-direktivet 
  • MDD 93/42/EØF 
  • RoHS-direktivet
Corporate responsibility standards wide

Wellspect HealthCare tilbyder

Direktiver og standarder

Wellspect HealthCare overholder gældende direktiver og standarder inden for hydrofile urinkatetre og irrigationsprodukter. Se, hvad vi ellers tilbyder, under overskriften Miljø.