The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Generelle fakta

Alle produkter, der er udviklet af Wellspect HealthCare, gennemgår en proces, hvor produktsikkerheden og ydeevnen vurderes nøje.

General Facts Clinical Trials

Figur 1: En illustration af forskningsforløbet for udviklingsprocessen i et klinisk forsøg fra laboratorium til det færdige produkt på markedet.
 

Præklinisk forskning og kliniske forsøg er vigtige, når sikkerheden og ydeevnen skal fastlægges for nye produkter. Testprogrammet afhænger af forskellige faktorer såsom viden og erfaring med klinisk brug af lignende produkter.

Produktovervågning efter markedsføringen gennemføres for at opnå yderligere viden om vores produkters sikkerhed og ydeevne ved klinisk brug (patienters eller offentligt sundhedspersonales brug), når produktet er kommet på markedet.

Etiske aspekter

De etiske aspeketer er af afgørende vigtighed. Vi opfylder alle regulatoriske krav, når vi gennemfører kliniske forsøg. Deltagelse i kliniske forsøg er altid helt frivillig. Alle Wellspect HealthCares kliniske forsøg er registreret på ClinicalTrials.gov.