The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Enkel. Pålidelig. Intuitiv.

Navina™ Smart kontrolenheden og appen. 

Forbedrede funktioner til den eneste digitale løsning til TAI
Sikker, konsistent, pålidelig og nu til børn
Spor fremskridt, og del oplysninger med sundhedspersonale

Navina Smart gør TAI enkelt og intuitivt at undervise i, lære og bruge.

Ved at spore resultaterne af irrigation kan brugere optimere deres behandling og behandle deres tarm effektivt – med muligheden for at dele deres oplysninger med sundhedspersonale via Smart appen, bliver overgangen til medicinfri behandling meget nemmere.

Fås nu til børn

Vi har udvidet vores sortiment af balloner og hydrofile katetre, så de nu også fås til børn, og med muligheden for at gemme og anvende forudindstillinger sikrer Smart kontrolenheden, at alle irrigationer er identiske, og giver dermed barn, forældre og familie fred i sindet.

Elektronisk kontrolenhed – for sikker, konsistent og pålidelig irrigation

  • Elektronisk pumpe og kontrolenhed kræver mindre fysisk indsats og koordination og er praktisk ved nedsat håndfunktion.
  • Trykknapper sikrer nem og præcis kontrol over ballonoppustning, vandtilførselshastighed og vandmængde. 
  • Indbyggede sikkerhedsfunktioner, herunder automatisk maksimum for vandtilførsel og ballonoppustning.
  • Brugerdefinerede forudindstillinger for konsistent, pålidelig irrigation.
  • Gemmer automatisk behandlingsoplysninger.

Alle oplysninger er lige ved hånden, intuitive og nemme at forstå og få adgang til.

 

Navina Smart ofte stillede spørgsmål (FAQ) - Introduktion

Som nævnt tidligere er TAI en meget individuel behandlingsmetode. For nogle mennesker virker metoden efter et par ganges irrigation, mens det for andre kan tage 4-12 uger at skabe en velfungerende toiletrutine.

Hvad nu hvis jeg glemmer koden, der åbner mine indstillinger?
Kontakt Wellspect HealthCare.

Hvornår skal jeg oplade? 
Batteriet i Navina Smart kontrolenheden er i dvaletilstand ved levering. For at aktivere Navina Smart kontrolenheden skal du sætte den på opladeren i nogle få sekunder. Oplad altid Navina Smart kontrolenheden, når batteriniveauet er lavt. Hvis du ikke bruger Navina Smart kontrolenheden umiddelbart efter, at du har fået den, eller hvis du ikke bruger den så tit, skal du sørge for at oplade enheden senest på den dato, der er angivet på produktemballagen,droplet og mindst én gang om året.
 

Forberedelse
Hvor ofte skal jeg udføre TAI?
I begyndelsen er det almindeligt at irrigere én gang om dagen i de første 10-14 dage. Senere kan hyppigheden sættes ned til én gang hver anden eller tredje dag. Hyppigheden skal besluttes i samråd med sundhedspersonalet.

Kan jeg holde op med at bruge afføringsregulerende medicin, når jeg begynder at bruge Navina?
TAI er som regel led i et tarmbehandlingsprogram. Det er muligt, at du på et tidspunkt kan nedsætte mængden af afføringsmiddel, men du kan være nødt til fortsat at anvende en vis mængde for at sikre, at din afføring har den rigtige konsistens, så den nemt kan tømmes ud. Det er bedst at fortsætte med din aktuelle behandling med afføringsmiddel, indtil du får regelmæssige resultater med TAI. Rådfør dig med sundhedspersonalet, inden du ændrer behandlingen.

Hvor længe tager proceduren?
Det er meget individuelt, men målet er, at toiletrutinen skal tage mindre end en time. Nogle når resultatet hurtigt, og tømningen af tarmen er fuldstændig. For andre er det mere tidskrævende, og tarmen tømmes sporadisk.

Kan jeg tilsætte vandet salt?
Navina Smart systemet kan bruges med en saltopløsning, men produktet skal skylles grundigt med rent vand straks efter brug.

Er vandtemperaturen vigtig?
Du bør altid bruge lunkent vand (36-38 °C/96,8-100,4 °F). Vand, der er for koldt, kan føles ubehageligt, og du kan få kramper. Vand, der er for varmt, kan irritere den sarte slimhinde i endetarmen og tyktarmen.

Kan jeg bruge gel på kateteret?
Nej, kateteret er hydrofilt og bliver glat, når det nedsænkes i vand. Der er ikke ingen grund til at bruge gel.

Er risikoen for perforering af tarmen højere, jo længere jeg irrigerer?
Nej, det er påvist, at risikoen for perforering af tarmen ikke øges, jo længere du bruger TAI.


Navina Smart ofte stillede spørgsmål (FAQ) - Forberedelse

Hvor ofte skal jeg udføre TAI?
I begyndelsen er det almindeligt at irrigere én gang om dagen i de første 10-14 dage. Senere kan hyppigheden sættes ned til én gang hver anden eller tredje dag. Hyppigheden skal besluttes i samråd med sundhedspersonalet.

Kan jeg holde op med at bruge afføringsregulerende medicin, når jeg begynder at bruge Navina?
TAI er som regel led i et tarmbehandlingsprogram. Det er muligt, at du på et tidspunkt kan nedsætte mængden af afføringsmiddel, men du kan være nødt til fortsat at anvende en vis mængde for at sikre, at din afføring har den rigtige konsistens, så den nemt kan tømmes ud. Det er bedst at fortsætte med din aktuelle behandling med afføringsmiddel, indtil du får regelmæssige resultater med TAI. Rådfør dig med sundhedspersonalet, inden du ændrer behandlingen.

Hvor længe tager proceduren?
Det er meget individuelt, men målet er, at toiletrutinen skal tage mindre end en time. Nogle når resultatet hurtigt, og tømningen af tarmen er fuldstændig. For andre er det mere tidskrævende, og tarmen tømmes sporadisk.

Kan jeg tilsætte vandet salt?
Navina Smart systemet kan bruges med en saltopløsning, men produktet skal skylles grundigt med rent vand straks efter brug.

Er vandtemperaturen vigtig?
Du bør altid bruge lunkent vand (36-38 °C/96,8-100,4 °F). Vand, der er for koldt, kan føles ubehageligt, og du kan få kramper. Vand, der er for varmt, kan irritere den sarte slimhinde i endetarmen og tyktarmen. 

Kan jeg bruge gel på kateteret?
Nej, kateteret er hydrofilt og bliver glat, når det nedsænkes i vand. Der er ikke ingen grund til at bruge gel.

Er risikoen for perforering af tarmen højere, jo længere jeg irrigerer?
Nej, det er påvist, at risikoen for perforering af tarmen ikke øges, jo længere du bruger TAI.

Navina Classic ofte stillede spørgsmål (FAQ) - Aktivering

Hvilken vandkvalitet bør jeg bruge?
Brug kun rent vand fra hanen. Hvis du ikke har adgang til rent vand fra hanen, kan du bruge vand fra flaske.

Navina Smart ofte stillede spørgsmål (FAQ) - Vandtilførsel

Hvor meget vand skal jeg tilføre?
Sundhedspersonalet vejleder dig i, hvor meget vand du skal bruge. For voksne er det almindeligt at begynde med ca. 500 ml.

Hvilken vandtilførselshastighed bør jeg bruge?
Sundhedspersonalet vil vejlede dig. Vandet skal tilføres tilstrækkeligt hurtigt til at stimulere tarmvæggen, men ikke for hurtigt, da det kan give mavekramper, smerter eller stærke reflekssammentrækninger.

Hvilken ballonstørrelse anbefales?
Sundhedspersonalet rådgiver dig om den passende ballonstørrelse. Den skal være lige præcis stor nok til at holde kateteret på plads og lukke af for analåbningen for at minimere udsivning under irrigation.

Hvad nu hvis jeg ikke kan gå til vandtilførselsfunktionen, når jeg trykker dropletpå knappen?
Kontrollér, at du har fyldt vandbeholderen med vand, at låget er lukket, og at du har trykket dropletlænge nok til, at vandet løber gennem kateteret, og symbolet for kateterballonluftafgang vises nederst på skærmen.

Hvad, hvis ballonen ikke pustes op, når jeg trykker på knappen?
Kontrollér, at Navina Smart kontrolenheden er tændt, og at du er i vandtilførselsfunktionen. Det er den eneste funktion, hvor ballonen kan oppustes. Kontrollér, at slangerne er forbundet de rigtige steder. Kontrollér, at slangerne slutter tæt, så der ikke siver luft ud. Kontrollér, at slangerne ikke er blokerede eller har knæk.

Hvad nu, hvis jeg ikke kan fylde kateterballonen mere, når jeg trykker på knappen til ballonoppustning?
Du har muligvis nået den maksimale ballonstørrelse, der er valgt i dine indstillinger. Hvis der er et “<” tegn ved siden af ballonstørrelsen på displayet, betyder det, at du har lukket luft ud af ballonen, men ikke al luften, og derefter prøvet at puste den op igen. Af sikkerhedshensyn kan der kun fyldes en begrænset mængde luft i. Luk al luften ud af ballonen. Derefter kan du puste den op igen til maksimumindstillingen.

Hvorfor kan jeg ikke puste ballonen op til mere end trin 5?
Den maksimale størrelse af den oppustede ballon er valgt i samråd med sundhedseksperter for at tage højde for de anatomiske behov og for at hindre for kraftig oppustning af ballonen og risikoen for, at ballonen går i stykker.

Kan ballonen gå i stykker, og hvis det er tilfældet, er det så farligt?
Ja, der er en risiko for, at ballonen går i stykker, og det er derfor, at Navina Smart kontrolenheden har en forud fastsat maksimumindstilling for størrelsen af den oppustede ballon. Det er også muligt at ændre den maksimale størrelse af den oppustede ballon til en mindre størrelse, som sundhedspersonalet har anbefalet. Det gøres ganske enkelt ved at gå til indstillingsfunktionen og ændre indstillingen for maksimal størrelse af den oppustede ballon. Dette minimerer både risikoen for overoppustning og for, at ballonen går i stykker.

Kan jeg stoppe oppustningen? 
Du kan stoppe oppustningen af ballonen når som helst ved at slippe dropletknappen.

Kan jeg justere størrelsen på ballonen?
Du kan lukke luft ud af ballonen ved at trykke på droplet.

Kan jeg stoppe vandtilførslen?
Du kan stoppe vandtilførslen når som helst ved at slippe knappendroplet/droplet.

Hvad, hvis Navina Smart kontrolenheden ikke starter?
Hvis kontrolenheden ikke starter, når du trykker på tænd/sluk-knappen, er det sandsynligvis, fordi der ikke er strøm nok tilbage på batteriet til at gennemføre en irrigation. Oplad kontrolenheden. Kontrolenheden kan ikke anvendes, mens den bliver opladet.

Hvad, hvis Navina Smart kontrolenheden ikke oplader?
Hvis det virker, som om kontrolenheden ikke oplader, skal du kontrollere, at induktionsopladeren er korrekt placeret i opladerbasen. Kontrollér, at opladeren er forbundet til stikkontakten. Kontrollér, at Navina Smart kontrolenheden er placeret rigtigt på opladerbasen.

Hvordan går jeg til den næste funktion på Navina Smart kontrolenheden?
Tryk på en hvilken som helst knap under displayet, når du er i velkomstfunktionen, for at gå til aktiveringsfunktionen, og tryk dropletfor at gå til vandtilførselsfunktionen, når du er færdig med aktiveringsfunktionen.

Hvad, hvis der ikke løber vand igennem, når jeg trykker på vandknapperne?
Kontrollér, at Navina Smart kontrolenheden er tændt, og at du er i aktiverings- eller betjeningsfunktionen. Kontrollér, at der er vand i beholderen. Kontrollér, at låget på vandbeholderen er lukket. Kontrollér, at slangerne er forbundet de rigtige steder. Kontrollér, at slangerne slutter tæt, så der ikke siver luft ud. Kontrollér, at slangerne ikke er blokerede eller har knæk. 

Hvad, hvis vandgennemløbet er for lavt?
Kontrollér den gennemløbshastighed, der er valgt i indstillingerne. Kontrollér, at låget på vandbeholderen er helt lukket. Kontrollér, at slangerne er forbundet de rigtige steder. Kontrollér, at slangerne slutter tæt, så der ikke siver luft ud. Kontrollér, at slangerne ikke er blokerede eller har knæk. Kontrollér, at du ikke er forstoppet, og at din endetarm er tømt. Det kan være en god idé, at forsøge at anbringe vandbeholderen højere oppe. Trykket i systemet kan have nået maksimum, og sikkerhedsventilen kan være blevet åbnet. Luk luften ud af kateteret, og forsøg at tømme tarmen. Hvis du ikke føler dig fuldstændig tømt, skal du kontrollere, at du ikke er forstoppet, og at endetarmen er tom, og derefter gentage irrigationsproceduren.

Hvad, hvis mængden af tilført vand på displayet og på skalaen på vandbeholderen ikke viser den samme mængde tilført vand?
Displayet og skalaen på vandposen har en nøjagtighed på +/- 50 ml, så på grund af denne usikkerhed kan der være en forskel på 100 ml (0,1 l) på de to skalaer. Bemærk, at vandmængden vises i liter på displayet.

Hvad, hvis der flyder rester fra kateteret tilbage i slangen?
Sluk ikke for Navina Smart kontrolenheden, før du har koblet slangerne fra kontrolenheden. Hvis du oplever, at rester fra kateteret flyder tilbage i slangen, kan du rengøre slangen ved at pumpe vand igennem den. Nye slanger kan også bestilles
separat, hvis det er nødvendigt.

Hvad, hvis der forekommer blødning?
En smule blødning eller blodpletter på kateteret kan forekomme, og du behøver ikke at blive bekymret. Mere alvorlig eller vedvarende rektal blødning med eller uden smerter tyder på en mulig perforering af tarmen. Dette skal håndteres som en akut tilstand, som kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har smerter?
Hvis der forekommer kramper, ubehag eller smerter under tilførslen af vandet, skal du holde pause nogle minutter og fortsætte i et langsommere tempo, når ubehaget har fortaget sig. Sørg for, at vandet er varmt nok, dvs. kropstemperatur. Hvis smerterne er alvorlige eller vedvarende, skal du straks stoppe irrigationen. Det kan skyldes perforering af tarmen, der skal håndteres som en akut tilstand.

Hvad, hvis jeg sveder, får hjertebanken eller bliver svimmel under irrigation?
Hvis du har en rygmarvsskade, kan dette være tegn på autonom dysrefleksi. Tilfør vandet langsomt, og begræns tiden på toilettet, afhængigt af tolerance. Hvis symptomerne er generende, skal du sørge for ikke at være alene under irrigation, indtil symptomerne ved hver TAI aftager eller er minimale. Hvis du har risiko for autonom dysrefleksi, skal du have nem adgang til medicin i hjemmet. Hvis der forekommer autonom dysrefleksi, skal du straks stoppe irrigationen. Det er nødvendigt med yderligere vurdering og muligvis andre behandlinger, inden du fortsætter med TAI.

Hvad, hvis der er udsivning af vand omkring kateteret?
Sørg for, at kateteret sidder rigtigt. Kontrollér vandtemperaturen. Pust ballonen helt op til din personlige maksimale indstilling. Tilfør vandet langsommere.

Hvad, hvis kateteret stødes ud, inden jeg har lukket luften ud af ballonen?
Minimér oppustningen for at undgå at udløse reflekser. Tilfør vandet langsommere. Kontakt sundhedspersonalet, som vil vurdere og behandle en eventuel fækal sammenpresning, der kan være årsag til udstødningen fra endetarmen.

Navina Smart ofte stillede spørgsmål (FAQ) - Tømning

Hvad, hvis min tarm ikke tømmes?
Prøv at læne dig forover, hoste eller massere maven. Hvis der stadig ikke kommer vand og afføring ud, kan du være alvorligt forstoppet, og en manuel udrensning af endetarmen kan være nødvendig. Du kan også være dehydreret, så husk at drikke meget vand, og gentag TAI-proceduren dagen efter. Hvis du i et stykke tid har haft held med at bruge TAI, kan det være, at din tyktarm er tom, og at dette er det første tegn på, at TAI-hyppigheden kan sættes ned.

Hvad, hvis jeg føler modstand, når jeg forsøger at tage kateteret ud/ballonen ikke tømmes helt for luft?
Hvis du føler nogen som helst modstand, når du fjerner kateteret, så prøv at trykke droplet igen for at kontrollere, at al luften er kommet ud af ballonen. Hvis du stadig føler modstand, skal du kontrollere, at slangen ikke er blokeret. Hvis det ikke hjælper, kobles slangen fra kontrolenheden. Dette bør sikre, at luften
kan komme ud af ballonen.

Navina Smart ofte stillede spørgsmål (FAQ) - Afmontering

Kan jeg genbruge katetrene?

Nej, rektalkateteret er kun til engangsbrug. Bortskaf det efter brug sammen med det almindelige husholdningsaffald. Hvis det genbruges, kan Wellspect HealthCare ikke garantere for produktets funktionalitet eller sikkerhed. Genbrug kan medføre infektion.

Hvordan skal jeg opbevare Navina systemet?
Når alle komponenterne er blevet rengjort og tørret, kan du lægge Navina systemet i Navina tasken. Det må ikke opbevares i direkte sollys. Sørg også for, at slangerne ikke har knæk, og at der ikke er skarpe genstande i nærheden af systemet. Opbevares utilgængeligt for børn.

Kan jeg tørre Navina Smart kontrolenhedens display af med en klud med sprit?
Nej, brug kun mild sæbe og vand, da sprit kan have en negativ virkning på displayet og nedsætte synligheden af informationen på Navina Smart kontrolenheden.

Navina Smart systemet

Nyttige apps til patienter og sundhedspersonale så TAI nemmere bliver en succes