The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

X
UST osmolality

"Overfladisk" forskel på hydrofile katetre

At være overfladisk opfattes sjældent som noget positivt, men når det gælder hydrofile katetre er overfladen meget vigtig.  Valget af kateter er ikke kun vigtigt på den korte bane og i forhold til at finde en metode, der er smidig og fungerer i hverdagen. Med det in mente, at mange kateterbrugere anvender kateter over en lang periode - måske resten af livet - er det også meget vigtigt, at katetret fungerer på den lange bane. Derfor er et hydrofilt kateter oftest langt at foretrække, så du skåner dit urinrør. Dette hænger sammen med, at overfladen på disse katetre har et saltindhold som minder om urinrørets eget. 

Men ikke alle hydrofile katetre ens, eftersom koncentrationen af salt kan variere meget, hvilket er vigtigt også at tænke på, når du vælger kateter. Hvis saltindholdet er for lavt, kan katetret under en længerevarende kateterisering sidde fast i urinrøret. Ved en lav saltkoncentration kan katetret også forårsage små skader på urinrørets slimhinde, som dermed bliver mere modtagelig for bakterier. Det er altså ikke gjort med blot at vælge et hydrofilt kateter - du skal også være sikker på, at det hydrofile kateter du vælger er gennemtestet og dokumenteret sikkert for dit urinrør - også ved langtidsanvendelse. 

Så overfladen er vigtig, når du vil skåne dit urinrør.