The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

X
ACCT 2017

Initiativ til forbedring af inkontinensbehandlingen

ACCT, Advancing Continence Care Together, er et globalt undervisningsinitiativ initieret af Wellspect HealthCare - første møde finder sted den 15. - 16. marts 2017.

Blære- og tarmproblemer er ofte adskilte for patienter med neurogen skade eller sygdom. Wellspect HealthCare vil med dette møde gerne gøre opmærksom på, at problemerne - ikke altid, men ofte - hænger sammen. Formålet er at danne en platform, hvor forskellige professioner inden for behandlingen sammen kan drøfte forslag til forbedringer inden for områderne blære- og tarmbehandling - og dermed skabe mulighed for en højere livskvalitet hos disse patienter.

Årets emne er den neurogene blære og tarm, behandling og synergier mellem disse, samt forebyggelse af UrinVejsInfektioner (UVI).