The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

X

Miljøledelsessystem

Wellspect HealthCare er indehaver af certifikater for vores miljøledelsessystem, der opdateres jævnligt som bevis på, at vi opererer i henhold til myndighedskravene. Det britiske standardiseringsinstitut BSI gennemfører jævnligt uafhængige miljørevisioner af vores produktionsanlæg i Mölndal for at kontrollere, at vi overholder gældende regler og standarder.

  • ISO 14001:2004 Miljøledelsessystem