The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

X
energy full width

Energi

Wellspect HealthCare anvender elektricitet til drift af interne processer og udstyr og bruger fjernvarme til opvarmning af bygninger og anlæg. Energiproduktion forbindes ofte med forskellige typer negativ miljøpåvirkning. Energi er også en begrænset ressource, og fossile brændstoffer er ikke en langsigtet løsning på fremtidens energibehov. For at leve op til vores ansvar får vi energi fra leverandører, som anvender bæredygtig energi baseret på vedvarende ressourcer som vand, vind, sol og biobrændsel.

For at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet på den lange bane søger vi at spare mest muligt på energiforbruget. Vi mener, at det er en af vores primære opgaver at udnytte energien bedre og anvende alternativer med lavere kulstofindhold end fossile brændstoffer. Vi ser ikke CO2-kompensation eller andre tredjeparts reduktionskreditter til håndtering af restudledning som et alternativ til vores egen indsats til reduktion af udledningen. I løbet af 2014 blev der gennemført en energivurdering på Wellspect HealthCares produktionsanlæg i Mölndal. På basis af denne energivurdering vil der blive udarbejdet et energispareprogram for at minimere energiforbruget.