The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

X

Emballage og emballageaffald

Wellspect HealthCare tilbyder en bred vifte af forskellige produkter inden for sundhedsområdet. Emballagesystemet skal opfylde høje tekniske krav for at beskytte produkterne mod forskellige ydre forhold, som kunne tænkes at skade produktets funktion og påvirke renheden. Wellspect HealthCare har udsendt retningslinjer for miljø, sundhed og sikkerhed, som overholder emballagedirektivet, for at minimere emballagens negative indvirkning på miljøet. Emballage skal være effektiv (mindst muligt pakkemateriale).

I designfasen for et nyt emballagesystem tilstræber vi at:

  • Minimere mængden af pakkemateriale.
  • Overvåge, at mængden af tungmetaller ikke overstiger grænseværdien.
  • Minimere mængden af farlige stoffer.
  • Sikre, at emballagen kan genindvindes, via genbrug af materialer, energigenindvinding eller kompostering.

I Sverige (hvor den primære produktion finder sted) arbejder vi med FTI, industriens system til genindvinding af emballage, der ekspederes i Sverige. I Tyskland arbejder vi på samme måde med det lokale DUALES die Grüne Punkt-system. Vi rapporterer i henhold til den svenske emballagelov 2013:757, som implementerer direktiverne fra EF (1994/62/EF).