The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

X

Affaldsmateriale

Vi stræber efter at opnå en ressourceeffektiv drift ved at minimere brugen af naturressourcer og genindvinde restmaterialer. Vores første valg er at undgå affald, når det er muligt. Når det ikke er muligt, søger vi at minimere affald.

For at sikre fortsat effektiv affaldshåndtering har Wellspect HealthCare nogle klart definerede overordnede affaldsprocedurer, som indbefatter opfølgning hvert år. Følgerne af affaldsgenerering vurderes altid i alle ændringsprocesser og risikovurderinger. Dette har betydet et højere genindvindingsniveau. I dag genindvinder vi ca. 45 % af vores affald. Materiale, der ikke kan genbruges, sendes til forbrænding med energigenindvinding.