The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

X
environment health safety full width

Miljø, sundhed og sikkerhed

Som en førende global leverandør af innovative produkter og tjenester inden for kirurgi og urologi er vi:

  • Proaktive i vores tilgang til miljøet. Vi tager vores miljømæssige ansvar alvorligt og støtter udvikling og implementering af miljøvenlige processer og teknologier. Vi reducerer miljøpåvirkningen fra vore aktiviteter, produkter og tjenester ved hjælp af principperne om reduktion, genbrug og genindvinding. Vedvarende ressourcer er vores første valg, når det er muligt.
  • Omhyggelige i beskyttelsen af vores medarbejderes sundhed og trivsel. Vi sørger for arbejdsforhold, som sikrer vore medarbejderes præstationsmuligheder, sikkerhed, sundhed, engagement og jobtilfredshed. Balance i livet for vore medarbejdere er en vigtig faktor i driften af en bæredygtig virksomhed.
  • I overensstemmelse med gældende lovkrav og andre forpligtelser, som vi har påtaget os. Vi ønsker at drive vores forretning ud fra et samlet perspektiv, hvor der er fokus på retningslinjer for miljø, sundhed og sikkerhed i alle dele af organisationen og i valget af partnere.
  • Dedikerede til fortsat forbedring som grundlag for en bæredygtig fremtid. Fortsatte forbedringer er nødvendige, når vi skal varetage vores ansvar over for samfundet, og når vi vil styrke vores konkurrenceevne.

Fokusområder

Politikken danner rammen for vore aktiviteter og mål ved udviklingen af et ledelsessystem. Aktuelt er der fokus på følgende områder:

  • Materialer, opløsningsmidler og steriliseringsmetoder
  • Energiforbrug og CO2-fodaftryk
  • Ulykker, personskader og arbejdsrelaterede sygdomme

Vi arbejder aktivt for en grønnere og bedre verden

Hos Wellspect HealthCare tager vi vores ansvar som en af verdens førende medico-tekniske virksomheder alvorligt. Vi er hele tiden på udkig efter nye måder at forbedre vores produktion og processer på, så de bliver så effektive som muligt – uden at gå på kompromis med sikkerhed, sundhed og miljø.

Vi reducerer miljøpåvirkningen fra vore aktiviteter, produkter og tjenester ved hjælp af principperne om reduktion, genbrug og genindvinding. Vedvarende ressourcer såsom vand, vind, sol og biobrændsel er vores første valg, når det er muligt. For at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet, på den lange bane, søger vi så vidt muligt at spare på energiforbruget. Vi mener, at det er en af vores primære opgaver at udnytte energien bedre og anvende alternativer med lavere kulstofindhold end fossile brændstoffer. 

Vores engagement kunne ikke være større med vores årlige reduktionsmål, produktionsudvikling, affaldshåndtering og optimerede logistik ved pakning og distribution af vore produkter. Vore transportleverandører er kendte transportvirksomheder med dokumenteret miljøfokus, der er certificeret via ISO 14001.

Vore produkter skal altid udformes, så de påvirker miljøet mindst muligt i hele deres levetid. Dette gælder bl.a. materialevalg, fremstillingsmetoder og håndtering af brugte produkter. Vi har for nylig skiftet til et PVC-frit plastmateriale, kaldet POBE, i en stor del af vores katetersortiment på grund af stigende bekymring for miljøet. Vi er dedikerede til fortsat forbedring som grundlag for en bæredygtig fremtid på alle niveauer. Vi arbejder for en grønnere og bedre verden.

Offentliggjort den 15. december 2014