The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

X
learning and development full width

Præstationsstyring

Wellspect HealthCare er en del af en global virksomhed med en kultur, der giver plads til, at du kan fremme din karriere. Vi mener, at din karriere bedst fremmes ved, at vi fastholder ekspertise, optimerer ressourcer og giver muligheder, så medarbejdernes fulde potentiale kan opnås inden for Wellspect HealthCare. Vi mener, at det er vigtigt, at vi sammen med vore medarbejdere kan stimulere karriereudviklingen.

Vores præstationsstyringsproces sikrer, at du får lejlighed til at mødes med din chef for at diskutere præstationsresultater, styrker og udviklingsbehov samt individuelle mål for din karriere. Hos Wellspect HealthCare får du en personlig udviklingsplan, som giver dig mulighed for at fastsætte både kortsigtede og langsigtede mål for din karriere. En gang om året mødes du med din chef for at skitsere dine mål og fastlægge din udviklingsplan. Midt på året og muligvis oftere sker der en opfølgning, og dine personlige mål og udviklingsplanen tages op til vurdering. Du vil sandsynligvis indføje en række aktiviteter i din udviklingsplan, afhængig af dine mål og din foretrukne læringsmetode.

Introduktionsprogram 

Alle, der bliver ansat hos Wellspect HealthCare, kommer med i vores introduktionsprogram. Programmet har til formål at hjælpe dig med hurtigt og effektivt at engagere dig og indgå i vores forretning, vore processer og din nye rolle. Programmet begynder i det øjeblik, du modtager din kontrakt. Den dækker en række emner som f.eks. vores historie, vision, værdier, politikker, organisation og globale wellness-program, så du kan komme godt i gang hos Wellspect HealthCare.

Lederintroduktionsprogram

Formålet med lederprogrammet er at skabe en platform for chefer og ledere, hvor programmets indhold udvikles på basis af forretningskrav og forventninger til rollen som chef og leder. Programmets forskellige dele støtter chefen og lederen og giver dem kompetencer og værktøjer til at styre deres vigtige ansvarsområder som chef og leder. 

70:20:10-modellen som læringsmetode

Forskellige mennesker tilegner sig viden på forskellige måder og foretrækker derfor forskellige læringsmetoder. Vores læringsmetode er baseret på 70:20:10-modellen, fordi vi mener, at den bedste måde at lære på er via erfaringer fra virkelige situationer. 70 % af din læring bør derfor være erfaringsbaseret og finde sted på arbejdspladsen. 20 % er relationsbaseret læring, som finder sted omkring os via coaching, tilbagemeldinger eller mentorskab, og kun 10 % af vores læring sker via uddannelse som f.eks. strukturerede seminarer, forelæsninger, e-læring og læsning af bøger.

Opbygning af salgskunnen

For at opbygge salgskunnen og professionelle salgskompetencer tilbyder vi vore salgsmedarbejdere en kontinuerlig udvikling, der begynder på ansættelsestidspunktet. Aktiviteterne er baseret på identifikation af både systemrelaterede og personlige udviklingsbehov og omfatter vidtrækkende uddannelse i produkter og behandlinger, professionelle og rådgivende salgsteknikker samt salgsstyring.