The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

X
Friends sat on sofa having fun leisure full width

Ligeværd og mangfoldighed

For os hos Wellspect HealthCare betyder ligestilling og mangfoldighed alle de måder, som mennesker kan være forskellige på, både synlige og ikke-synlige forskelle. Vi ønsker at opnå og fastholde et arbejdsklima, hvor alle har et åbent sind, og hvor ligeværd og mangfoldighed ses som vigtige aktiver, så vi kan få succes og være konkurrencedygtige. Vi er overbeviste om, at en medarbejders præstation og potentiale ikke skal vurderes ud fra race, farve, religion, køn, nationalt tilhørsforhold, alder, seksuel orientering, handicap eller andre særlige forhold.