The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Mænds helbred og maskulinitet

På nogle punkter kan det være hårdt at være en mand. 

Statistikken viser, at mænd dør før kvinder. Syv år før, for at være præcis (73.2 versus 80.2 i Europa1). Dødeligheden er også højere for mænd end for kvinder, når det gælder mange alvorlige sygdomme2.

Men det er ikke alt. Vi mænd tøver med at gå til lægen3-5. Forskningen viser, at det sandsynligvis skyldes stereotype idéer om maskulinitet3-5, nemlig at vi opfatter os selv som stærke og uafhængige. Andre grunde er, at vi er flove, og at vi ikke har tid6-7.

Hvis vi søger lægehjælp, gør vi det ofte sent. Det resulterer i unødig lidelse og smerte. Det betyder også, at mange af os får
et dårligere behandlingsresultat3-5.

På disse sider kan lære mere om mænds helbred og LUTS – Lower Urinary Tract Symptoms.


1. WHO 2016. World health statistics 2016 www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
2. Pinkhasov et al. Int J Clin Pract. 2010;64:465-74
3. Banks. BMJ. 2001;323:1058-60
4. Kim. World J Mens Health. 2015;33:45-9
5. Pinkhasov et al. Int J Clin Pract. 2010;64:475-87
6. Ojewola et al. World J Mens Health. 2016;34:200-208
7. Sarma et al. J Urol. 2008;180:227-32.