The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Undgå UVI ved selvkateterisering

1. Sørg for god hygiejne

Vask hænder før hver kateterisering. Der skal foretages nedre toilette med en mild sæbe en gang om dagen, men husk, at hyppigere vask kan fjerne de naturligt forekommende gode bakterier på slimhinden, der er med til at bekæmpe infektioner. Undgå at berøre kateteret, da det kan forurene overfladen. Nogle katetre har et indføringsredskab eller et sterilt håndtag, som kan hjælpe med at indføre kateteret uden at berøre det.

2. Tøm blæren fuldstændigt og ofte

Overskydende urin er ofte årsag til infektion. Tag dig god tid, når du kateteriserer. Træk kateteret langsomt ud for at sikre, at blæren er tømt. Det er vigtigt, at kateteret har den rigtige længde – katetre, som er for korte, kan efterlade resturin og dermed øge risikoen for infektion. Bed din læge eller sygeplejerske om hjælp til at bestemme, hvilken kateterlængde der er den rigtige for dig. Tommelfingerreglen er at selvkateterisere 4-6 gange om dagen med jævne mellemrum. Hvis vandladningen er mere end 400 ml på én gang, venter du for længe mellem kateteriseringerne. Videnskaben har vist, at en stor mængde urin i blæren øger risikoen for urinvejsinfektioner.

3. Undgå friktion

Urinrøret og blæren har en naturlig slimhinde, som forhindrer, at bakterier forårsager skader. Et kateter med hydrofil belægning binder vand til kateterrøret og skaber en meget glat overflade, så den naturlige slimhinde beskyttes mod skader ved både indføring og udtagning. Ikke alle hydrofile katetre er ens, så bed din læge eller sygeplejerske om hjælp til at vælge et kateter med dokumenteret sikkerhed.

4. Drik!

Hvis du drikker 1,5-2 liter væske hver dag, kan det skylle skadelige bakterier ud og forebygge urinvejsinfektioner.

Nysgerrig efter mere?

Her finder du nogle nyttige links til forskellige websites, som kan være værdifulde at besøge, især hvis du er en sundhedsfaglig person. Hvis du kender andre gode websites inden for emnet, hører vi meget gerne fra dig på info.dk@wellspect.com.

1. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) fra Statens Serum Institut => link

2. Behandlingshåndbog om kateterisering af urinblæren og Word-dokument (til download) vedr. journaler / forebyggelse af UVI => link

3. Good Practice in Health Care er en serie af brochurer fra EAUN. Koster € 12 - 15 pr. styk. De retter sig mod alle inden for sundhedsvæsenet, som møder patienter der behøver urologisk ekspertise i form af kateterisering, dilatation, urostomi m.m. => link

4. WHO Report on the Burden og Endemic Health Care-Associated Infection/Clean Care is Safer Care. Rapporten giver en oversigt over tilgængelige studier om behandlingsrelaterede infektioner, gennemført i årene 1995 - 2010 => link

5. På www.antimicrobe.org findes en stor samling artikler om diagnoser og terapier relateret til forskellige typer infektioner. Dette link fører til en grundlæggende artikel om urinvejsinfektioner og behandler epidemologi, klassifikation, patogenesis samt mikrobiologiske studier => link

6. NHS, National Health Service, som har ansvaret for Storbritanniens offentlige sundhedsvæsen, har en lettilgængelig og informativ sektion om urinvejsinfektioner hos voksne => link

7. CSC, Center for Disease Control and Prevention, er den amerikanske pendant til Statens Serum Institut. På denne side findes flere dokumenter med spørgsmål og svar om urinvejsinfektioner i sammenhæng med kateterisering => link

8. Rapport fra WHO om udviklingen af antibiotika resistens, med fokus på truslen mod den moderne medicins behandlingsmuligheder – at antibiotika ikke længere har samme effekt, på et stigende antal almindelige infektioner: Antimicrobial resistance, Global Report on Surveillance, 2014. => link