The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Stop urinvejsinfektioner

Urinvejsinfektioner hører til de hyppigst forekommende infektioner, der kan tilstøde når en patient indlægges på sygehuset. Et trist faktum, som ikke er unikt for Norden, men er et problem i hele verden. Med til at gøre situationen endnu mere alarmerende er, at antibiotikaresistensen samtidigt stiger. WHO konstaterer i en aktuel rapport, at uden hurtig handling kan verden være på vej mod en ”post-antibiotisk æra”, hvor almindelige infektioner og små sår kan få dødelig udgang. Det er på høje tid, at vi for alvor forebygger og bekæmper denne type af infektioner.

Her har vi samlet både fakta, klare råd og nyttige links, som du kan bruge. Giv endelig lyd fra dig, hvis du synes noget mangler (info.dk@wellspect.com).

Så skidt står det til

Dette er uhyggelig læsning, som bør give anledning til hurtige tiltag. Det er ikke længere så sikkert at blive indlagt på sygehuset, som det var tidligere.

Det er der flere årsager til - men faktum er, at det ikke er rimeligt, at man indlægges for én sygdom, og under indlæggelsen risikerer, at blive påført endnu en lidelse.
  • En UVI1 giver i gennemsnit 4 ekstra indlæggelsesdage. Det indebærer både øget ubehag for patienten og øgede omkostninger for afdelingen. [SKL, VRISS projekt 2005]
  • 25 % af de indlagte patienter behandles med KAD.2 30 % af dem som får en UVI kan relateres til KAD. [Tenke et al, 2014]
  • 30 % af RIK3-patienter får bakterier i urinen. 7 - 10 % af disse udvikler UVI. [Mulder, 2011]
  • 40 % af verdens behandlingsrelaterede infektioner har relation til anvendelse af kateter. [Hooten et al, 2010]
  • 80 % af behandlingsrelaterede urinvejsinfektioner er relateret til anvendelse af kateter. [Tenke et al, 2014]
  • Kateterrelaterede urinvejsinfektioner er en af de hyppigst forekommende infektioner og fører til forhøjet sygelighed, øget dødelighed, forlænget indlæggelsestid og dermed øgede omkostninger. [Saint S, 2000 og Tambyah P, Knasinski V et al, 2004]
  • Behandlingsrelaterede urinvejsinfektioner er et væsentligt biologisk problem på sygehusene, og anses for at være kilde til 2 ud af 3 resistente bakteriestammer. [Gastmeier P. Nosocomial, 2001]
  • Målet på nationalt niveau (Sverige) er at halvere antallet af behandlingsrelaterede infektioner før udgangen af 2014 jvf. de nationale optællinger af behandlingsrelaterede infektioner i 2008. [SKL, 2014]

1 UVI=urinvejsinfektion, 2 KAD=fastsiddende kateter, 3 RIK=ren intermitterende kateterisering.