The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Møder du patienter, der oplever ubehag ved udtagning af katetret?

Enhver kateterisering er en belastning for urinrøret. Problemet er ikke kun enkeltstående, akutte skader på urinrøret, men også at flere meget små traumer over tid kan blive til reelle komplikationer, såsom UrinVejsInfektioner eller strikturer. De fleste skader opstår efter fem år med RIK1.

1. Wyndaele and Maes. J Urol 1990;143:906-908

Kateter med lav osmolalitet

Dette kateter har en coating med en osmolalitet lavere end urinens. Hvad vil der ske? I naturens stræben efter balance, vil vandmolekylerne forlade katetrets overflade og bevæge sig mod urinrøret. Dette kan medføre, at katetret tørrer ud og giver øget friktion ved udtagning.
Low osmolality catheter

Kateter med høj osmolalitet

Dette er et kateter med høj osmolalitet. Overfladen er isotonisk overfor urin, hvilket betyder at den har samme saltkoncentration som selve kroppen/urinrøret. Vandmolekylerne forbliver på plads og sikrer, at katetrets lave friktion opretholdes under hele kateteriseringen og udtagningen.

Hi Osmolality