The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

X

Blære- og tarmdysfunktioner optræder ofte samtidigt

Det er først for nyligt, at sundhedspersonale er begyndt at bemærke sammenhængen mellem blære- og tarmdysfunktioner.

Påvirkningen er stor for mennesker med neurogene sygdomme som Multipel Sklerose (MS), rygmarvsskade eller Parkinsons sygdom. I mange tilfælde sameksisterer blære- og tarmsymptomer - side om side - og interagerer. Så tiden er inde til en mere holistisk tilgang, til gavn for patienterne.

Patient og sundhedspersonale – stiller du de rigtige spørgsmål?

Men der er nogle udfordringer – for både patienten og sundhedspersonalet - før vi når til en komplet, holistisk tilgang til blære- og tarmdysfunktioner, der kan resultere i bedre pleje og højere livskvalitet.

Vi har samlet nogle udtalelser fra mennesker med blære- og tarmdysfunktioner, relateret til deres neurogene diagnose. De har fået et bedre liv, da blære og tarm blev behandlet sammen - og vi undersøger terapier der kan forbedre livet for dem med blære- og tarmdysfunktioner, så patienten og sundhedspersonalet kan nå til en bedre livskvalitet.